pre-test online


คอร์สเริ่มต้น ประถม+ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ความรู้รอบตัว (66) อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View

สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เก่งประถมปลาย (65) อ.ชัย 18 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 2,800
View
image ตะลุยโจทย์ประถมปลาย (65) อ.ชัย 5 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 3 ม้วน 50 1,500
View
image pack สังคม เตรียมสอบเข้า ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
3,970

สังคม - ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.1 - เก่งสังคมเล่ม 1 (66)
เรียนได้วันที่ 24/06/2023
อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View
image ม.1 - เก่งสังคม เล่ม 2 (66)
เรียนได้วันที่ 01/07/2023
อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View
image pack สังคม ม.1
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,320

สังคม - ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.2 - เก่งสังคม เล่ม 1 (66)
เรียนได้วันที่ 18/06/2023
อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View
image ม.2 - เก่งสังคม เล่ม 2 (66)
เรียนได้วันที่ 18/06/2023
อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View
image pack สังคม ม.2
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,320

สังคม - ม.3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ม.3 - เก่งสังคม เล่ม 1 (66)
เรียนได้วันที่ 18/06/2023
อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View
image ม.3 - เก่งสังคม เล่ม 2 (66)
เรียนได้วันที่ 18/06/2023
อ.ชัย 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View
image pack สังคม ม.3
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,320

สังคม - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ. (66)
เรียนได้วันที่ 09/10/2023
อ.ชัย 24 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 4,400
View
image ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (66)
เรียนได้วันที่ 23/10/2023
อ.ชัย 12 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 3,000
View
image ติวข่าวสอบเข้าเตรียมอุดม (67)
เรียนได้วันที่ 17/02/2024
อ.ชัย 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 2,000
View
image ประลองข้อสอบเตรียมฯ รุ่น 87 (66)
เรียนได้วันที่ 09/08/2023
อ.ชัย 2 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 1,000
View
image ทิ้งทวนเข้าเตรียมฯ (67)
เรียนได้วันที่ 26/02/2024
อ.ชัย 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 2,000
View
image pack สังคม เตรียมสอบเข้า ม.4(2)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,760

สังคม - คอร์สความรุ้ย่อยๆที่นักเรียนควรทราบก่อน เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ประลองข้อสอบเตรียมฯ รุ่น 86 (65) อ.ชัย 3 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 1 ม้วน 50 700
View

สังคม - ม.4 ถึง ม.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image เจาะลึกภูมิศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก1 : อารยธรรมตะวันตก อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกประวัติศาสตร์โลก2 : อารยธรรมตะวันออก (จีน อินเดีย) โลกศึกษา สงครามความขัดแย้งและความร่วมมือ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกเศรษฐศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกกฎหมายและรัฐศาสตร์ อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View
image เจาะลึกสังคมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ม.4 อ.ชัย 8 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,400
View

สังคม - TCAS (กสพท. สังคม)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image คอร์สปราบเซียน เข้ามหาวิทยาลัย (65) อ.ชัย 32 ชั่วโมง 0 นาที 47 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,700
View

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

jamorn@pluseducenter.com

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00
PLUS EDUCATION CORP COMPANY LIMITED 89/5 Soi Inthamra 41 DIN DAENG, BANGKOK, 10400 Thailand

© 2019 PLUS Education Crop.