image

ANX301 - ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3

1,300 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
14 ชั่วโมง 30 นาที แถมฟรี 3 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/7
ม้วนที่ 2/7
ม้วนที่ 3/7
ม้วนที่ 4/7
ม้วนที่ 5/7
ม้วนที่ 6/7
ม้วนที่ 7/7
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ณัฐพัชญ์ ไวทยะมงคล
10/09/2019 21:22

สอนดีและเข้าใจง่ายครับ

image
ทันณ์ สมยา
31/07/2019 20:01

เป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานได้ดีมาก

image
ธรรมศิริ ชุมตรีนอก
17/06/2019 16:57


image
ขวัญจิรา รวมวงศ์
23/05/2019 20:20

เข้าใจมากขึ้น

image
กัญจน์ณัฏฐ์ จันทะเสน
14/05/2019 09:16

บางเรื่องเร็วเกินไปตามไม่ทันอะค่ะแต่ว่าชอบหนังสือแบบฝึกหัดมากค่ะ

image
ณัฐระวิ เสงี่ยมกลาง
03/05/2019 11:24

สอนดีมากๆค่ะ

image
จิรภัทร อ่ำแจ้ง
18/04/2019 11:37

กลางๆ

image
ชัญญ์ธนันท์ ปรีดาวรรญเลิศ
10/04/2019 11:09

โดยรวมค่อนข้างดีและมีประโยชน์ในการนำมาใช้และมีเทคนิคต่างๆ

image
ศลิษา ศรีตะปัญญะ
08/04/2019 22:28

เข้าใจมากๆค่ะT-T

image
กชภูมิ แสงสุบิน
05/04/2019 11:09

..

image
ศิวารินทร์ ศิรินินาทกุล
02/04/2019 15:28

เข้าใจมากขึ้น

image
สรสิช โชติรัตน์
19/03/2019 12:06

ดี

image
ภาคิน ธนรุ่งเจริญกิจ
11/03/2019 10:06

du dudu du

image
ตฤณ ไชยรัชต์
10/02/2019 16:59

ดี

image
ปภาวี วิชนา
08/01/2019 21:31

ไม่มี

image
ชนภัช โชติภัทร์กุล
20/12/2018 18:05

ดี

image
ธนัญชนก อเนกศุภพล
10/11/2018 18:01

เข้าใจง่าย

image
วรดา เทียนบัญญัติ
15/09/2018 17:38

good

image
ปรานต์ ปิยคุณาวัชร
10/05/2018 17:53

ไม่มี

image
ศิฎาลักม์ พิสิฐวรานนท์
04/05/2018 11:10

เป็นการทบทวนบทเรียนที่ไม่เข้าใจมาได้ดีมาก ครูพูดชัดเจนสอนเข้าใจง่ายด้วยค่ะ

image
สุรทัตต์ จามิกรณ์
30/04/2018 13:45

ช่วยทบทวนและช่วยให้คิดเลขเร็วขึ้น

image
อิมรอน เบญจมะ
27/04/2018 20:40

t

image
สิริภัทร แม็คเคนนา
20/04/2018 21:12

สุดยอดเลยครับ^^

image
พิชญ์สินี ภูมิภาค
17/04/2018 09:43

ดีมาก

image
จุฬาลักษณ์ ชมภูวงค์
16/04/2018 09:26

ชอบเเต่ถ้าให้ช้าลงอีกนิดหน่อยจะดีมากค่ะ

image
เกศราพรรณ วิชัยธนพัฒน์
11/04/2018 10:39

ดีมาก

image
ณัฐภัทร สุนทรนนท์
04/04/2018 16:26

เป็นคอร์สที่สนุกเเละได้ความรู้มากครับ

image
พรหมมินทร์ ศรีโพธิ์
04/04/2018 11:55

เข้าใจกว่าเมื่อก่อนมากขึ้นครับ

image
ภูณัฏฐ์ชา สิทธิโชติวงศ์
30/03/2018 20:12

ดี

image
กรพล สุทธิรักษ์
30/03/2018 18:48

ดี

image
นฤบดินทร์ ทองมั่น
26/03/2018 17:23

สอนดีมากครับ

image
สโรชินีสุ์ หวังวิวัฒนา
21/03/2018 10:44

.

image
กฤติน ปรีดาพันธุ์
21/03/2018 09:16

---------

image
พัณณิตา ม้าทอง
12/03/2018 20:27

-

image
ธนภรณ์ สังขภิญโญ
29/01/2018 20:41

สอนดีค่ะ

image
รุ่งรวิน อินทา
23/12/2017 10:57

ดีค่ะ

image
ด.ญ.ธัญธร ตั้งศรีประชิต
12/06/2017 17:41

ดีค่ะ

image
พิชญานิน เบ้าลี
08/05/2017 21:04

ดี

image
อิสรีย์ พงศ์ทิวาพรรณ
01/05/2017 11:31

ดีค่ะ

image
ชยพล ศรีสองเมือง
17/04/2017 08:13

-

image
ธนัญญา กองแก้ว
25/03/2017 10:08

ดี

image
สรวีย์ อำไพวรรณ
14/03/2017 18:57

ก็ดีแล้วค่ะ

image
พิชชากานต์ ดุลยวีสิทธิ์
11/02/2017 18:23

คอสต่อไปมีลด20%มั้ยค่ะจะได้สมัครคอสอื่นต่อ