image

020801 - (ม.5-แยกเรื่อง) สมบัติเชิงกลของสาร

2,000 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
20 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 4 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
90 วัน
(ม.5-แยกเรื่อง) สมบัติเชิงกลของสาร
จำนวนม้วน
Solid_01(1/8)
Solid_02_Liquid_01(2/8)
Liquid_02(3/8)
Liquid_03(4/8)
Liquid_04(5/8)
Liquid_05(6/8)
Liquid_06(7/8)
Liquid_07(8/8)
image ผู้สอน
อ.พิสิฏฐ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ติวแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ศิรภัสสร บุญญะวรกาญจน์
18/06/2019 17:59

good

image
กิตติ์ปรัชญ์ รัตนสาครชัย
30/04/2019 23:06

ดีมากคับ

image
จิรนาถ นีติวราภรณ์
11/04/2019 06:56

อาจาย์สอนดีครับ แต่เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจมากกว่าฟิสิกสิ์อะตอมกับนิวเคลียร์อีกครับ

image
ปวีณ์ธิดา เอกพัชรพงศ์
20/10/2018 13:59

อาจารย์สอนดีมากค่ะ

image
นัทธมน เดชมาก
13/08/2018 23:07

สอนละเอียด

image
ครองขวัญ คำจันทร์ลา
23/06/2018 19:54

โจทย์เยอะ มีหลายระดับความยากง่าย แต่เก่าเกินไป

image
ณัฐดนัย ชะอุ่ม
06/05/2018 10:53

ดีมากครับ

image
ชณิฑภา พรฉัยยา
04/09/2017 19:35

ดีมาก

image
รชต อักกะโชติกุล
24/08/2017 04:55

ดีครับ