image

ANX401 - ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย

1,700 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
17 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 3 ชั่วโมง 30 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/8
ม้วนที่ 2/8
ม้วนที่ 3/8
ม้วนที่ 4/8
ม้วนที่ 5/8
ม้วนที่ 6/8
ม้วนที่ 7/8
ม้วนที่ 8/8
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ณัฐฎ์ญาณ์ เยี่ยมรัมภ์
09/04/2021 20:13

สอนดี สอนเข้าใจ เนื้อหากระชับ ทำได้เร็วขึ้น????

image
อิสราพร ยินดี
08/04/2021 10:03

สอนดีค่ะ เข้าใจง่าย

image
สุจิตราภา เข็มลาย
07/04/2021 20:50

สอนดีค่ะเหมือนว่ามีอ.สอนอยู่กับเราจริงๆ

image
รัตนาวตรี ใจยาว
07/04/2021 11:03

good

image
สรรค์สิริ ฟุ้งเฟื่อง
30/03/2021 09:07

ชอบการสอนที่ยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่าง เทคนิคต่างๆซึ่งทำให้ผมเข้าใจและคิดเลขได้เร็วขึ้นครับ

image
ชญามณฑน์ สงคราม
15/01/2021 16:14

ดีเยี่ยม

image
ปุณยวีร์ อัครชูวงศ์
05/12/2020 08:36

อาจารย์อรรณพสอนได้เข้าใจมากค่ะ

image
ปรัชมนภัทร์ ทรพับ
13/11/2020 06:38

อาจารย์อรรณพสอนดีมากค่ะ จี้จุดที่อาจจะไม่เข้าใจแล้วอธิบายกระชับแต่เข้าใจง่าย โจทย์มียากง่ายปนกันไปกระจายโจทย์ที่ออกสอบเยอะด้วยค่ะ

image
ไม้เมือง พรสกุลศักดิ์
08/10/2020 19:44

เข้าใจง่าย

image
จุฑารัตน์ ชมมณี
07/09/2020 07:59

สอนละเอียดมากค่ะ ทำมีภาพในหัวว่าจะต้องแก้ยังไงเวลาเจอโจทย์ สอนดีมากค่ะ

image
กิตตินันท์ โจทย์กิ่ง
30/07/2020 14:59

สอนดีมากครับ เป็นระบบเข้าใจง่าย มีตัวอย่างให้ก่อนทำโจทย์

image
น.ส.วิชญานันท์ สุวรรณมุติ
11/07/2020 16:01

??????????????????

image
B Q
08/07/2020 21:35

ดีค่ะ

image
ชุตินันท์ เพ็ชรรักษ์
03/07/2020 21:59

สอนเข้าใจดีค่ะ

image
Pimpitchaya Wanglomklang
02/06/2020 00:53

ดี

image
นภัทร ชื่นชูวงค์
15/05/2020 22:05

สอนเข้าใจดีมาก

image
แกมกาญจน์ มานะกิจ
11/05/2020 19:33

สอนดีค่ะ

image
อัณศยา ชัยรัชนีบูลย์
11/05/2020 14:30

????

image
กิตติธัช รวิทัศน์
11/05/2020 10:28

เป็นคอร์สที่ดีมาก

image
ณัฐนพิน เฉลิมพงศ์ภากร
05/05/2020 11:18

ได้กลับมาทบทวนบทเรียนเก่าที่อาจลืมไปแล้วอีกครั้ง รวมไปถึงเทคนิคที่ช่วยให้คิดเลขเร็วขึ้น เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาในระดับม.ปลาย

image
ธณกร จุลพงศ์
04/05/2020 19:46

สอนดีเข้าใจง่ายมีเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนด้วย

image
ชนกพร เตชะไทยเจริญ
30/04/2020 11:21

เป็นคอร์สที่ช่วยทบทวนเนื้อหาเก่าๆทำให้พื้นฐานเราแน่นขึ้นมากค่ะ

image
อภิชญา สมภพศาสน์
29/04/2020 09:46

ไม่มีค่ะ

image
แววปราชญ์ คงวิทยาพานิช
26/04/2020 11:54


image
ณัฏฐณิชา ลาเม๊าะ
22/04/2020 21:25

_

image
taksaporn ungtrakul
20/04/2020 18:23

good

image
นันท์นภัส บุญสิงห์
20/04/2020 11:06

สอนเข้าใจค่ะ

image
วิรดา ไกรศักดาวัฒน์
15/04/2020 19:59

.

image
กุลภรณ์ คงผอม
15/04/2020 15:33

ดีค่ะ

image
กันตาพิชญ์ ปัญญานุกูล
13/04/2020 18:55

เข้าใจง่าย

image
ศศิพัชร์ รังษีวงศ์
12/04/2020 13:21

สนุกคะ ทำให้คิดเลขได้เร็วขึ้นค่ะ

image
กชามาส สันติภาตะนันท์
10/04/2020 21:40

ดีมากเลยค่ะ? สอนเข้าใจมากๆค่ะ? เนื้อหาก็ดี

image
นนทวรรณ วงษ์ชนะชัย
10/04/2020 10:17

ในภาพรวมดีแล้วค่ะ แต่อยากให้เพิ่มระดับความคมชัดของภาพและเสียงค่ะ

image
โชติกา ล้อมวงษ์
07/04/2020 11:59

5คะแนน

image
อภิวัฒน์ เสนาภักดี
31/03/2020 11:20

ไม่มี

image
ธนภรณ์ อุปละ
28/03/2020 14:02

สอนดีมากๆเลยค่ะ สามารถทำโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบ

image
พิชญา เลาห์อุทัยวัฒนา
24/03/2020 13:01

สอนเข้าใจเเละสอนดีมากเลยค่ะ??

image
กมลชนก ดีบุกคำ
23/03/2020 20:11

ทำให้พื้นฐานแน่นขึ้นค่ะ จากที่ทำไม่ค่อยคล่องก็ตอนนี่ทำคล่องแล้วค่ะ

image
ศิริลักษณ์ ขันธประภา
23/03/2020 17:40

-

image
ณัฐชยา สิริเพชรรุ่ง
18/03/2020 20:11

สอนเข้าใจ ทำให้เข้าใจเเละได้ปรับพื้นฐานของตัวเอง

image
วิรัณญาดา เชาว์ปรีชา
15/12/2019 12:34

ดี

image
ทันณ์ สมยา
25/10/2019 09:46

ดีมาก

image
ศิรินทิพย์ พลเผือก
20/10/2019 10:02

สอนสนุกมากค่ะ แต่อยากให้มีเรียนบนมือถือด้วยค่ะ

image
ณัฐเทพ เงินวิเศษ
08/10/2019 23:17

fu

image
ธันย์ชนก ปิยภัณฑ์
06/10/2019 10:40

ดี

image
วิศรุต มนะเกษตรธาร
26/09/2019 04:04

อาจารย์สอนดีมาก

image
ณฐพร ธรรมโสภารัตน์
11/08/2019 20:49

ทำให้เข้าใจพื้นฐานคณ.ิตศาสตร์ม.ปลายดีขึ้นค่ะ

image
อัจฉราลักษณ์ กีรติสุนทรกุล
26/07/2019 20:09

.

image
วรดา เทียนบัญญัติ
07/07/2019 15:12

เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ สอนสนุก ดีมากเลยค่ะ เข้าใจเลขกว่าเดิมเยอะเลย

image
ทฤษฎี ฤทธิรัตน์
01/07/2019 21:35

I AM A HAPPYMAN

image
สุณัฏฐา คงประเสริฐ
27/06/2019 18:14

.

image
ตฤณ ไชยรัชต์
11/06/2019 18:26

ดีมาก

image
มุกตาภา ทิพพานนทกูล
06/06/2019 21:43

-

image
ภาวิตรา บุญประสาท
04/06/2019 17:34

อาจารย์สอนได้ดี เเต่ควรปรับปรุงระบบat home เเละพัฒนาโปรเเกรมให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจุบัน

image
ชัญญานุช พรมใจ
02/06/2019 06:07

เป็นคอร์สที่ให้ความรู้พื้นฐานคณิตแน่นขึ้นและมีทริคในการคิดคณิต

image
รัญชิดา วัฒนสินธุ์
23/05/2019 20:22

เรียนเเล้วเข้าใจดีค่ะ

image
ปารีณา ประเสริฐเวศยากร
22/05/2019 14:48

เข้าใจง่ายดีค่ะ

image
จงรัก ออมสิน
21/05/2019 20:39

GOOD

image
กรณ์จิรัสย์ เชื้อสระคู
20/05/2019 23:33

ดี

image
ภิญญ์นลิน ชุมสุพรรณวารี
17/05/2019 19:34

-

image
สิทธิเดช ศิวะยุทธกิจ
14/05/2019 21:00

jbkiu7yi

image
คณาธิป คนไว
14/05/2019 12:08

-

image
ศุภกฤต เชี่ยวชาญ
11/05/2019 11:47

สอนดีมากครับเข้าใจขึ้นเยอะ

image
ธีราธร แตงสกุล
30/04/2019 18:03

gg

image
จิรันตน์ สุนทรนันท์
23/04/2019 20:34

ดี

image
สู่ขวัญ สุขสบาย
23/04/2019 14:37

ทบทวนดีค่ะ

image
แพรวา บำรุงภักดิ์
15/04/2019 14:30

good

image
ปภาวี มณีมัย
10/04/2019 20:09

ได้ทบทวนเนื้อหาเดิม ทำให้มีความแม่นยำมากขึ้น รวมถึงรายละเอียดและเนื้อหาบางส่วนที่ไม่รู้หรือไม่เข้าใจ ก็เข้าใจมากขึ้น

image
ศิริมาส ผลอินทร์
10/04/2019 07:54

สอนเข้าใจ และไม่รวดเร็วเกินไปดีค่ะ อาจารย์สอนสนุกดีค่ะ

image
ศุภาวรรณ กนก
01/03/2019 12:40

สอนดีมากอธิบายละเอียดเข้าใจง่ายมากค่ะ

image
ภูมิชาย จิตชัย
29/12/2018 13:18

-

image
ณัชพล วิภาคย์โสภิต
05/10/2018 20:58

อาจารย์สอนดี จากคนที่พื้นฐานอ่อนมาก ทำให้เข้าใจส่วนที่เคยทำไม่ได้

image
นายวรยศ เปรมศรี
24/09/2018 05:43

ดี

image
ชานน ธนภูมิพงศ์
29/07/2018 11:32

เนื้อหาเหมาะสมกับจุดประสงค์คอร์สที่เป็นการปรับพื้นฐาน เห็นความเชื่อมโยงกับเนื้อหา ม.ปลาย

image
สุลิลธร ปุงปอพาน
03/07/2018 12:49

คอร์สนี้ทำให้พื้นฐานแน่นขึ้น

image
ณัทพงศ์ เอี่ยมสินวรกุล
24/06/2018 13:19

เป็นคอร์สที่ดีมากครับ ช่วยในการปูพื้นฐานให้ก่อนได้ดีมากครับ

image
ชุติกาญจน์ ธรรมเจริญศักดิ์
15/06/2018 21:53

-

image
เพ็ญพิชชา นวลนุช
15/05/2018 16:18

-

image
รัชนาท ประเสริฐศิลป์
10/05/2018 20:48

สอนได้ดีเยี่ยม

image
นายฉัตรชัยวัฒน์ ศรีวิชิต
06/05/2018 17:56

good

image
จิราภา ตระการนิติธรรม
17/04/2018 12:32

โอเคเลยค่ะชอบมากกกก

image
ปณิดา ประยูรสุนทร
16/04/2018 11:37

อ.อรรณพสอนดีมากค่ะ ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ระบบเรียนก็ค่อนข้างดี

image
วาสนา ขอพลอยกลาง
13/04/2018 14:09

....

image
พสธร โนเลี่ยม
12/04/2018 10:09

เรียนง่าย เข้าใจง่าย

image
วรัญญา เนื่องจากฉิม
05/04/2018 17:28

ดีมากค่ะ

image
สาริศ ปัญจมาพิรมย์
02/04/2018 13:38

ดี

image
นายณัฐนนท์ กิจพนาพร
24/03/2018 10:45

...

image
สิรภพ สาระพันธ์
24/03/2018 09:02

เนื้อหาดีแต่ภาพอาจไม่ชัดไปบ้าง

image
ฐิตาพร คงประเสริฐ
22/03/2018 20:33

.

image
ณัดชา เพียรพัง
20/03/2018 07:51

ชอบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

image
nutthapol hanvirapol
14/03/2018 20:59

f

image
รัชนีกร สักลอ
26/06/2017 20:18

สอนดีมากๆค่า รักอาจารย์อรรณพมากๆค่ะ แต่ม้วนให้มาไม่ครบนะคะT^T

image
พรสุดา รักษาวงค์
25/06/2017 20:07

-

image
อัญญารัตน์ เฟื่องเพียร
10/05/2017 16:16

ดี

image
นวพรรษ สุพรรณไพบูลย์
22/03/2017 17:08

-

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.