image

ATX452 - ม.4 เทอม 2 (60)

6,400 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
42 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 9 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
สอนตามเนื้อหาและหนังสือที่ อาจารย์อรรณพ วางโครงสร้างหลักสูตรไว้เพิ่มโจทย์แนวใหม่ๆให้น้องๆตามข้อสอบปีใหม่ๆทัน

  • ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น 
  • เรขาคณิตวิเคราะห์ 
  • ภาคตัดกรวย 
  • เมตริกซ์
จำนวนม้วน
ม.4 เทอม 2 (60)(1/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(2/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(3/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(4/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(5/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(6/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(7/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(8/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(9/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(10/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(11/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(12/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(13/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(14/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(15/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(16/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(17/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(18/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(19/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(20/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(21/22)
ม.4 เทอม 2 (60)(22/22)
image ผู้สอน
ครูตูน
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง, PAT 1 300 เต็มปีล่าสุด
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้