image

ATX416 - แคลคูลัส (60)

3,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
25 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 5 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
รายละเอียดคอร์ส
สอนตามเนื้อหาและหนังสือที่ อาจารย์อรรณพ วางโครงสร้างหลักสูตรไว้เพิ่มโจทย์แนวใหม่ๆให้น้องๆตามข้อสอบปีใหม่ๆทัน

  • แคลคูลัส
  จำนวนม้วน
  แคลคูลัส (60)(1/29)
  แคลคูลัส (60)(2/29)
  แคลคูลัส (60)(3/29)
  แคลคูลัส (60)(4/29)
  แคลคูลัส (60)(5/29)
  แคลคูลัส (60)(6/29)
  แคลคูลัส (60)(7/29)
  แคลคูลัส (60)(8/29)
  แคลคูลัส (60)(9/29)
  แคลคูลัส (60)(10/29)
  แคลคูลัส (60)(11/29)
  แคลคูลัส (60)(12/29)
  image ผู้สอน
  ครูตูน
  วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง, PAT 1 300 เต็มปีล่าสุด
  คุ้มครองผู้ซื้อ
  จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
  image
  นายศุภวิชญ์ เทียมแสน
  16/06/2020 20:49

  สอนได้กระชับและเข้าใจมากๆเลยครับสามารถนำไปใช้เรียนและสอบได้จริง

  image
  ชญานนท์ กำธรกิตติกุล
  05/05/2020 19:46

  มีตัวอย่างบางตัวอย่างยังไม่ได้เฉลยคับ

  image
  ธนทัต อุดมสิริคุณ
  19/04/2020 11:00

  สอนเข้าใจมากครับ

  image
  ศศิตาภรณ์ รันติสร้อย
  28/10/2019 21:00

  -

  image
  ธนกร ทองมีเพชร
  19/09/2019 19:55

  สอนดีมากครับ โจทย์มีหลายรูปแบบ

  image
  ฐานิกา สุขสอาด
  01/06/2019 19:19

  เข้าใจง่ายมากเลยค่ะ

  image
  พัชรภรณ์ เมืองพรหม
  19/03/2019 11:16

  สอนดีมากค่ะ

  image
  คณาธิป ชิตกุล
  24/12/2018 00:01

  เรียนเข้าใจมากๆเลยครับ ชอบครับ ทำให้ผมเเก่งคณิตขึ้นครับ

  image
  กฤตพจน์ สุตัณฑวิบูลย์
  16/11/2018 18:03

  e

  image
  เนรจิตร โคตรเนตร
  28/10/2018 19:31

  แจ๋ว

  image
  จิรายุทธ ธรรมเกษร
  10/05/2018 15:08

  ชอบครับ เข้าใจดี

  image
  เชิญตะวัน บุญยตา
  08/05/2018 18:12

  -

  image
  ภัทร์สนันท์ เที่ยงรอดราย
  01/05/2018 10:52

  good

  image
  ชินดนัย สุวัฒนศรีสกุล
  18/04/2018 15:14

  ควรจัดเนื้อหาในหนังสือ ให้ตรงกับที่จะสอนครับ อันน้ข้ามเยอะไปหมด ควรจดเรียงในแบบฉบับของอ.ตูนเอง

  image
  สวุฒิ อ้ศวเลิศพลากร
  31/03/2018 16:08

  -

  image
  พรพิชชา ตุลยาเดชานนท์
  23/02/2018 17:59

  ดีเยี่ยม

  image
  พรสุดา รักษาวงค์
  25/01/2018 14:12

  .

  image
  นายกฤติน ลักษมีการค้า
  02/12/2017 11:09

  XXX

  image
  จิดาภา เลิศพรเจริญ
  29/11/2017 14:19

  fyu

  image
  กวิตา จันทรพลพันธ์
  12/08/2017 19:20

  d

  image
  พิมม์ลศา ชัยวัฒน์นราธร
  07/08/2017 14:49

  สอนข้ามไปมาในบางครั้ง และไม่ได้เฉลยการบ้านครบทุกข้อ

  Contact Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  pluseducenter

  092-4369998

  จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

  © 2019 PLUS Education Crop.