image

029010 - ม.6 F (อะตอม-นิวเคลียร์)

4,000 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
42 ชั่วโมง 30 นาที แถมฟรี 8 ชั่วโมง 30 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
ม.6 F (อะตอม-นิวเคลียร์)

(กลุ่มนี้ควรเรียน กลศาสตร์ 1 และ กลศาสตร์ 2 มาก่อน)

1. ไฟฟ้าสถิต

2. ไฟฟ้ากระแส

3. แม่เหล็ก ไฟฟ้า

จำนวนม้วน
Alternate_01(1/17)
Alternate_01(2/17)
Alternate_01(3/17)
Alternate_04_EMW_01(4/17)
Physics_Atom_01(5/17)
Physics_Atom_02(6/17)
Physics_Atom_03(7/17)
Physics_Atom_04(8/17)
Physics_Atom_05(9/17)
Physics_Atom_06(10/17)
Physics_Atom_07(11/17)
Physics_Atom_08(12/17)
Physics_Nuclear_01(13/17)
Physics_Nuclear_02(14/17)
Physics_Nuclear_03(15/17)
Physics_Nuclear_04(16/17)
Physics_Nuclear_05(17/17)
image ผู้สอน
อ.พิสิฏฐ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ติวแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
นายอนุชิต สัตตะพันธ์
17/10/2018 15:16

สอนดี

image
พัฐสุดา รังสีพิพัฒน์
10/09/2018 18:48

อาจารย์สอนให้เข้าใจบทนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะ

image
ณิชนันทน์ ครองครรชิต
11/05/2018 09:12

-

image
นัทธพล กิตติธาดาชัยกุล
30/01/2018 09:58

อาจารย์สอนดีมากครับ

image
ณัฐพันธ์ รังสีวงกตทิพย์
20/01/2018 20:51

ดีครับ