image

HH01_01 - ภาษาจีนมาตรฐาน 1

3,600 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
20 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 5 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
เนื้อหา
 • คำศัพท์ประมาณ 60 คำ
 • บุรุษสรรพนาม
 • การทักทายในชีวิตประจำวัน
 • การบอกเวลา
 • การกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบ
 • การทำงาน เช่น สถานที่ทำงาน การเข้า-ออกงาน
 • กฎและการสะกดเสียงด้วยระบบพินอิน
 • กฎและวิธีการเขียนอักษรจีน

ไวยากรณ์ / หลักภาษา
 • การตอบรับและปฏิเสธด้วย 有 (มี) และ 没有 (ไม่มี)
 • การปฏิเสธด้วยคำว่า 不 (ไม่)
 • กฎการเปลี่ยนเสียงของ 不
 • การตั้งคำถามด้วยคำว่า 吗、吧、呢
 • การใช้คำว่า 也 (ก็...เหมือนกัน)
 • การใช้คำว่า 了(แล้ว) และ 还 (ยัง)
 • การใช้คำว่า 一点儿
 • การใช้โครงสร้างซ้ำคำกริยา(动词重叠)
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/10
ม้วนที่ 2/10
ม้วนที่ 3/10
ม้วนที่ 4/10
ม้วนที่ 5/10
ม้วนที่ 6/10
ม้วนที่ 7/10
ม้วนที่ 8/10
ม้วนที่ 9/10
ม้วนที่ 10/10
image ผู้สอน
หงหล่าวซือ
เป็นคนเชื้อสายจีน สัญชาติฝรั่งเศส จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Université de Bourgogne ประเทศฝรั่งเศส ด้านกฎหมาย (Droit et Science Politique)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ญาณิศา แพรสมบูรณ์
27/03/2020 14:56

สอนดี เข้าใจง่าย

image
ศศิรดา วัจฉละญาณ
11/09/2019 20:34

ไม่มีค่ะ

image
ขวัญเรือน สกุลสันติพร
11/08/2019 15:43

เวลาหมดเร็วไปค่ะ ตั้งเวลาให้มากกว่านีหน่อยไดเป่าค่ะ

image
อนันธิดา สุรังษี
06/06/2019 15:05

ดีมาก

image
ผุสดี จารุกำเนิดกนก
22/05/2019 20:28

สนุกดีค่ะ

image
ด.ญ.กานต์รวี เบญจเฉลิมวัฒน์
29/04/2019 13:46

ชอบมากค่ะทำให้เข้าใจภาษาจีนมากขึ้นค่ะ

image
รังสิมา ลีอังกูร
26/02/2019 20:15

สอนดี เข้าใจง่าย

image
จอมพล รื่นภาคพระคุณ
26/02/2019 16:38

-

image
ภัทราภรณ์ พลอยวิเลิศ
06/01/2019 13:03

เรียนเข้าใจง่าย สะดวก ชอบค่ะ

ติดต่อสอบถาม
pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00