image

PP09_65 - แข่งขันระดับประถม ทักษะกระบวนการ (65)

4,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
30 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 20 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
 • การศึกษาวิทยาศาสตร์
 • ทักษะการสังเกต
 • ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
 • ทักษะการจำแนกประเภท
 • ทักษะการวัด
 • ทักษะการใช้ตัวเลข
 • ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
 • ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
 • ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
 • ทักษะการตั้งสมมติฐาน
 • ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
 • ทักษะการทดลอง
 • ทักษะการแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล
 • ทักษะการสร้างและพัฒนารูปแบบ
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/31
ม้วนที่ 2/31
ม้วนที่ 3/31
ม้วนที่ 4/31
ม้วนที่ 5/31
ม้วนที่ 6/31
ม้วนที่ 7/31
ม้วนที่ 8/31
ม้วนที่ 9/31
ม้วนที่ 10/31
ม้วนที่ 11/31
ม้วนที่ 12/31
ม้วนที่ 13/31
ม้วนที่ 14/31
ม้วนที่ 15/31
ม้วนที่ 16/31
ม้วนที่ 17/31
ม้วนที่ 18/31
ม้วนที่ 19/31
ม้วนที่ 20/31
ม้วนที่ 21/31
ม้วนที่ 22/31
ม้วนที่ 23/31
ม้วนที่ 24/31
ม้วนที่ 25/31
ม้วนที่ 26/31
ม้วนที่ 27/31
ม้วนที่ 28/31
ม้วนที่ 29/31
ม้วนที่ 30/31
ม้วนที่ 31/31
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
ณัช
24/04/2022 19:22

ดีมาก

ปัณณวิชญ์
26/07/2021 09:11

ดี

พิสิษฐ์
05/05/2021 14:25

ดีมาก

ธีรวัฒน์
25/05/2020 10:17

Good

ธีรศานต์
29/12/2019 11:03

เยี่ยม

บุญญภัทร
06/10/2019 09:02

ok

อชิรญา
20/10/2018 12:32

ดีมาก

ภวิศโภคิน
29/09/2018 13:56

ดีมากมาก

วุฒิภัทร
20/07/2018 16:44

5

ด.ญ. จิรัชฐา
26/04/2018 18:24

ในบางช่วง ครอสนี้ เสียงเบามากค่ะ ส่วนครอสอื่นที่ผ่านมา เสียงดังฟังชัดดีค่ะ

ด.ช.กิตติกร
06/04/2018 11:49

ดีมากครับ

วุฒิภัทร
26/03/2018 11:28

สอนเข้าใจดีมาก

ศุภวิชญ์
26/08/2017 09:14

ดีมากครับ

อัครวัสส์
26/07/2017 20:14

ดีมากๆ

ดญ.นภัสวรรณ
13/07/2017 17:20

ดี สอนรู้เรื่อง เข้าใจง่าย เรียนเเล้วไม่เครียด

ณฐกร
01/07/2017 08:55

ดี

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

jamorn@pluseducenter.com

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00
PLUS EDUCATION CORP COMPANY LIMITED 89/5 Soi Inthamra 41 DIN DAENG, BANGKOK, 10400 Thailand

© 2019 PLUS Education Crop.