image

PP09_62 - แข่งขันระดับประถม ทักษะกระบวนการ (62)

4,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
32 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เน้นฝึกการคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/28
ม้วนที่ 2/28
ม้วนที่ 3/28
ม้วนที่ 4/28
ม้วนที่ 5/28
ม้วนที่ 6/28
ม้วนที่ 7/28
ม้วนที่ 8/28
ม้วนที่ 9/28
ม้วนที่ 10/28
ม้วนที่ 11/28
ม้วนที่ 12/28
ม้วนที่ 13/28
ม้วนที่ 14/28
ม้วนที่ 15/28
ม้วนที่ 16/28
ม้วนที่ 17/28
ม้วนที่ 18/28
ม้วนที่ 19/28
ม้วนที่ 20/28
ม้วนที่ 21/28
ม้วนที่ 22/28
ม้วนที่ 23/28
ม้วนที่ 24/28
ม้วนที่ 25/28
ม้วนที่ 26/28
ม้วนที่ 27/28
ม้วนที่ 28/28
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
บุญญภัทร นันทนาวัฒน์
06/10/2019 09:02

ok

image
อชิรญา บุตรวงศ์
20/10/2018 12:32

ดีมาก

image
ภวิศโภคิน ณฐบุญพิศุทธิ์
29/09/2018 13:56

ดีมากมาก

image
วุฒิภัทร พึ่งจัด
20/07/2018 16:44

5

image
ด.ญ. จิรัชฐา หวง
26/04/2018 18:24

ในบางช่วง ครอสนี้ เสียงเบามากค่ะ ส่วนครอสอื่นที่ผ่านมา เสียงดังฟังชัดดีค่ะ

image
ด.ช.กิตติกร สังขภิญโญ
06/04/2018 11:49

ดีมากครับ

image
วุฒิภัทร หวังวัชรกุล
26/03/2018 11:28

สอนเข้าใจดีมาก

image
ศุภวิชญ์ อาภาวุฒิคุณ
26/08/2017 09:14

ดีมากครับ

image
อัครวัสส์ ไผทจินดาโชติ
26/07/2017 20:14

ดีมากๆ

image
ดญ.นภัสวรรณ พันธ์ไพโรจน์
13/07/2017 17:20

ดี สอนรู้เรื่อง เข้าใจง่าย เรียนเเล้วไม่เครียด

image
ณฐกร เตชะพงศธร
01/07/2017 08:55

ดี