image

029001 - ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล)

4,400 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
54 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 10 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • การวัด เวกเตอร์ การเคลื่อนที่
  • แรง แรงโน้มถ่วง แรงเสียดทาน โมเมนต์ คาน
  • งาน กำลัง พลังงาน กฎอนุรักษ์พลังงาน เครื่องกล
จำนวนม้วน
Measure_1(1/18)
Measure_2(2/18)
Vector_1(3/18)
Vector_2(4/18)
Motion_1(5/18)
Motion_2(6/18)
Motion_3(7/18)
Motion_4(8/18)
Force_Newton_1(9/18)
Force_Newton_2(10/18)
Force_Newton_3(11/18)
Force_Moment(12/18)
Force_Moment_Lever(13/18)
Force_Energy(14/18)
Force_Energy(15/18)
Force_Energy_Spring(16/18)
Force_Energy(17/18)
Force_Energy_Machine(18/18)
image ผู้สอน
อ.พิสิฏฐ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ติวแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ธันยธร เจิ้ง
09/08/2021 17:54

อาจารย์สอนดีมาก ละเอียด และมีเทคนิคที่หลากหลายค่ะ มีโจทย์หลากหลายรูปแบบให้ฝึก ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ

image
ปัณณะวัชฌ์ ชมเมืองปัก
30/07/2021 21:05

-

image
ปัณณทัต พิณวานิช
07/07/2021 20:10

อาจารย์สอนสนุกดีครับและได้ความรู้ด้วยครับ

image
พรนภัส สันติภาดา
27/06/2021 08:32

.

image
สิริ?กัลยา? วงศ์วิวัฒน์?
21/05/2021 15:01

อธิบายเข้าใจง่าย? ?สอนไม่เร็วไป? โจทย์เยอะดี

image
ณัฐชนัน ปัญญาดี
16/05/2021 16:12

ดีมากๆครับ สอนเข้าใจง่ายจริงๆ

image
เกวลิน บุญศิริ
11/05/2021 10:05

สอนดีมากค่ะ

image
ภัทรมน ภู่เนาวรัตน์
05/05/2021 22:12

ดีมากค่าา

image
ด.ญ.ภัทราพร พละเดชานันน์
25/03/2021 11:19

-

image
จามร อนันตริยกุล
18/03/2021 14:50

D

image
รวิชญ์ จิรพจนานนท์
02/03/2021 20:02

D

image
บวรลักษณ์ ฦาชา
19/02/2021 19:46

ดี

image
กฤษติน ศรีระวิ
01/02/2021 19:50


image
สาริศา พุ่มวงษ์
04/01/2021 19:06

Hi...

image
ปวรปรัชญ์ ลีลาสุวรรณสิริ
17/11/2020 11:00

สอนละเอียดมากครับ

image
โศภิษฐา ประกอบการ
12/10/2020 18:20


image
กันต์ธร เต็งรัง
15/09/2020 20:46

ดีมาก

image
ภัฏฏินี สุภบรรเจิด
14/08/2020 17:37

-

image
อุกฤษฏ์ ลุณพัฒน์
08/08/2020 17:17

rgotikothokhoykhoiykhkoikykykyk

image
พันธ์ภูมิ จรัญญากรณ์
27/07/2020 21:57

Very good course

image
วีรินทร์ เอกอนันต์กุล
26/07/2020 11:22

d

image
นวิยา ดีจักรวาล
06/07/2020 21:16

สอนดีค่ะ

image
ธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง
30/06/2020 13:13

5

image
ศุภกฤต ปรุงสำราญกิจ
22/06/2020 11:40

กระตุกเล็กน้อย

image
ชนิตาพันธ์ พันธ์เหนือ
13/06/2020 15:25

2

image
ยศพล โพธิ์ใย
12/06/2020 13:47

คอร์สดีมากครับ เข้าใจฟิสิกข์ได้ดีครับ

image
ปกป้อง คลังพระศรี
02/06/2020 11:40

สอนดีครับ

image
จิดาภา จันทรัมพร
30/05/2020 07:37

อาจารย์สอนเข้าใจและละเอียดมากค่ะ

image
กัญญาวีร์ ถนอมทรัพย์
28/05/2020 10:11

good...

image
ภูเบศ แจ้งศรีเสริฐ
17/05/2020 13:49

สอนเข้าใจง่ายครับ

image
เด็กชายบวร แซ่เตีย
17/05/2020 09:19

-

image
เศรษฐวัฒน์ วัฒนาโกศัย
17/05/2020 06:55

อ.สอนละเอียดดีค่ะ

image
ณัฐภัทร เกษทอง
13/05/2020 15:30

การสอนค่อนข้างดี? และมีเนื้อหาที่เข้มข้นมากๆ

image
ปาณิสรา สิงห์คำ
11/05/2020 18:10

สอนดีมากค่ะ ละเอียดมากค่ะ สนุกมากจ้าาาาาาาาา

image
เมธัส ชัยวัฒน์
09/05/2020 09:12

_

image
ศุภณัฏฐ ประมาณพล
06/05/2020 14:40

สอนดีมาก ใจเย็น เข้าใจ

image
ธนกานต์ เชาว์ประมวลกุล
30/04/2020 18:18

ได้ความรู้

image
ณัฐนันท์ เจนกิตติวัฒนา
24/04/2020 10:20

ดี

image
ชนิดา กิจประเสริฐ
20/04/2020 10:37

อาจารย์สอนดีมากๆเลยค่ะ เข้าใจง่ายค่ะ

image
ณัฏฐาสินี เพิ่มพูล
10/04/2020 10:08

เข้าใจง่ายค่ะ

image
บัณฑิตา จันทร์พรมมิน
20/03/2020 20:09

คุณครูสอนละเอียดดีมากค่ะ

image
กฤตณัฐ หิรัญจรัสธำรง
08/03/2020 18:04

ดี

image
ปีติพัฒน์ อภิชนกิจ
06/03/2020 12:39

good

image
พิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล
13/02/2020 12:08

ครูสอนยาวมาก ยาก แต่เข้าใจดีมากๆครับผม

image
จิรเวช บุญคุณ
10/01/2020 22:16

สอนเข้าใจง่าย

image
ภูริชญา ผ่องใส
17/11/2019 22:06

สอนเข้าใจง่ายมากค่ะ

image
วงศ์ธร เฉินบํารุง
01/11/2019 20:08

ดีมากครับ

image
ธนโชติ นิลพานิช
24/10/2019 20:21

สนุก

image
ปรมะ เอกะวิภาต
10/10/2019 06:49

เข้าใจง่าย มีประโยชน์ต่อผมมากครับ

image
ชนมภูมิ ทองเกิด
28/09/2019 11:25

ครูสอนดีมากครับ

image
ด.ญ.กานต์รวี เบญจเฉลิมวัฒน์
24/09/2019 16:12

คุณครูสอนเข้าใจค่ะ สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้ค่ะ

image
ทันตวรรณ รัฐสถาพรชัย
20/08/2019 21:06

สอนดีมากค่ะ

image
กรกฤต หาญหริรักษ์
17/08/2019 21:39

ดีครับ

image
ณฐอร แก้วพวงงาม
04/08/2019 19:54

ก็ดี

image
สิตานัน วรสาร
19/06/2019 12:31

มีการเรียงลำดับการสอนได้ดีและมีเทคนิคที่เข้าใจง่าย ผู้สอนน่ารัก

image
จารุกิตติ์ มัลลิกะนาวิน
25/05/2019 19:31

good

image
ทองกร พนมธนศักดิ์
15/05/2019 16:18

เข้าใจง่ายดีค่ะ

image
อนพัท เเสงปรีชารัตน์
28/04/2019 13:17

ดีครับ

image
ภวัต ตันติเสรี
22/04/2019 09:43

ajarn pisit teaches very well.

image
กฤคภาส คูสกุล
13/04/2019 14:02

สนุกมากเลยคับ :)

image
ภัทรวดี หนูปลอด
21/03/2019 15:03

ดีมากๆค่ะ

image
ภาณุวิชญ์ จิรฐิติพงศ์
21/03/2019 07:47

สอนเร็วเกิน

image
อิสรีย์ ศรีมุนินทร์นิมิต
12/03/2019 16:10

-

image
ภัทรีดา ศิริปิ่น
04/03/2019 12:36

ok

image
เพ็ญพิชญา ชินอุดมทรัพย์
29/01/2019 21:05

ดีค่ะ

image
ภาทัต สุภบรรเจิด
29/01/2019 16:09

สอนละเอียดมาก

image
ณัชชญา ภานิชาภัทร
19/11/2018 20:10

ดี

image
ธัชชา บูชากรณ์
05/11/2018 18:49

เข้าใจง่าย

image
วรรณวีร์ ศรีสวัสดิ์
19/10/2018 09:17

.

image
อารีรัตน์ กันทะวงค์
12/10/2018 15:07

อาจารย์สอนดีมากค่ะ

image
ณัฐพล ชัยปิตินานนท์
05/10/2018 16:44

สอนดี

image
กรณ์จิรัสย์ เชื้อสระคู
03/10/2018 21:01

ดี

image
พีระวัฒน์ คงบัน
15/09/2018 11:07

-

image
ธัญพิสิษฐ์ เสถียรกิจการชัย
15/09/2018 08:51

เยี่ยม

image
ณัฐภัทร ภักดีศุภผล
08/07/2018 19:38

ดี

image
วิริทธิ์ เอกอนันต์กุล
23/06/2018 14:40

ดีมากครับ

image
ณัชณิชา วงศ์โต
27/05/2018 14:04

ดีค่ะ

image
พรรษชล ยนต์วิกัย
03/05/2018 09:25

เรียนแล้วเข้าใจฟิสิกส์มากขึ้น

image
ณัฐวัฒน์ เต็มเอี่ยมวณิข
02/05/2018 08:06

-

image
เสฎฐวุฒิ โกสินทร์ตระการ
29/04/2018 14:45

ok

image
ก้องภพ ชูคลี่
23/04/2018 12:21

สอนดี แต่ควรมีเฉลยไว้ทุกข้อ

image
ภัสสร เจียรจรูญวงศ์
14/04/2018 22:20

...

image
รัญรดี วงษ์พิทักษ์
11/04/2018 09:24

ดี

image
อิทธิพัทธ์ สนธิรอต
12/03/2018 15:46

ดี

image
ปฏิพล ตระกูลเงิน
23/02/2018 21:41

เป็นคอร์สที่ดี ถือว่าคุ้มค่า สิ่งที่ชอบมากคือการทำโจทย์ แต่ข้อเสียก็มีอยู่บ้าง คือหนังสือเรียนยังไม่ค่อยดีนัก

image
ประภาวรินทร์ วงวาน
05/02/2018 17:19

ดีมากคะ เรียนแล้วเข้าใจรู้เรื่องดีคะ

image
ณัฐณิชา จงพิพิธพร
21/01/2018 07:06

ดีค่ะ

image
ชนุตตา ศิริพานิช
28/12/2017 12:15

อธิบายละเอียด เข้าใจง่ายค่ะ

image
สุจีรา นามนัย
30/11/2017 21:40

-

image
เพ็ญพิชชา ศรีรัตนกุล
25/11/2017 18:43

ดีมากค่ะ

image
วรเมธ กงม้า
18/10/2017 22:26

good

image
มนัสนันท์ วงศ์วิวัฒน์เสรี
11/10/2017 13:07

สอนละเอียดดีค่ะ

image
ชนากานต์ กิติสารศักดิ์
10/10/2017 05:27

good

image
พัชชานันท์ อ่อนชมจันทร์
11/08/2017 22:47

ดีมากค่ะ สอนละเอียด เข้าใจง่าย ช่วยแก้ข้อสงสัยได้หมดเลยค่ะ อีกทั้งยังทำให้แม่นยำในเรื่อการทำโจทย์มากขึ้นอีกด้วยค่า

image
สิริกาย พรหมทอง
21/06/2017 11:44

สอนดีค่ะแต่พูดเร็วไปนิดนึง

image
ปมณฑ์ เลาอโศก
13/05/2017 11:32

อาจารย์สอนดี เข้าใจดีมากค่ะ

image
ด.ช.อภิรักษ์ ชวนวัฒนา
30/04/2017 17:25

ดีมาก

image
ด.ช.ณัฐกฤช เมฆไพบูลย์วัฒนา
25/04/2017 16:39

_

image
ปัญญดา โรกุโต้
07/04/2017 20:59

สอนละเอียดดีมากค่ะ เข้าใจง่าย

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.