image

PP25_62 - Pre-MWIT มหิดล

5,400 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
40 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 8 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
บ่อยครั้งที่นักเรียนเรียนเนื้อหามามากมายแต่ยังทำข้อสอบไม่ได้  ปัญหานั้นเกิดจากสาเหตุหลัก คือ ขาดการนำมาใช้อย่างเข้าใจ และขาดการฝึกฝนจนชำนาญ  คอร์สเรียนนี้จะช่วยแก้ไขจุดอ่อน  ช่วยเสริมความรู้และเติมเต็มความมั่นใจในการทำข้อสอบ
  
  • คอร์สนี้เน้นสรุปเนื้อหาสำคัญและเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา  
  • เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนตอบได้อย่างมั่นใจ  
  • เป็นการเรียนรู้จากบทความและฝึกการตอบคำถามแนวข้อสอบอัตนัยเชิงวิทยาศาสตร์ 
  • เรียนรู้เทคนิคการเขียน  การตอบคำถาม  การคิดวิเคราะห์ และทบทวนความรู้เพื่อเติมเต็มและแก้ไขก่อนตะลุยโจทย์  
*หมายเหตุ
ควรเรียนก่อนเรียนคอร์สตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/23
ม้วนที่ 2/23
ม้วนที่ 3/23
ม้วนที่ 4/23
ม้วนที่ 5/23
ม้วนที่ 6/23
ม้วนที่ 7/23
ม้วนที่ 8/23
ม้วนที่ 9/23
ม้วนที่ 10/23
ม้วนที่ 11/23
ม้วนที่ 12/23
ม้วนที่ 13/23
ม้วนที่ 14/23
ม้วนที่ 15/23
ม้วนที่ 16/23
ม้วนที่ 17/23
ม้วนที่ 18/23
ม้วนที่ 19/23
ม้วนที่ 20/23
ม้วนที่ 21/23
ม้วนที่ 22/23
ม้วนที่ 23/23
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ชนาธิป ศรีเริญ
06/11/2019 17:00

very good

image
ภีมพล ไปล่โสภณ
24/10/2019 17:41

5

image
วิริทธิ์ เอกอนันต์กุล
10/10/2019 10:10

เนื้อหาครบดีครับ แต่ยังขาดบางเรื่องอยู่ครับ

ติดต่อสอบถาม
pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00