image

029020 - ม.4 (การเคลื่อนทที่แบบต่าง ๆ)โพรเจ็กไทล์ วงกลม ซิมเปิล การหมุน

4,000 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
36 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 7 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
ม.4 (การเคลื่อนทที่แบบต่าง ๆ)โพรเจ็กไทล์ วงกลม ซิมเปิล การหมุน
จำนวนม้วน
Projectile_1(1/15)
Projectile_2(2/15)
Projectile_3(3/15)
Projectile_4(4/15)
Circle_1(5/15)
Circle_2(6/15)
Circle_3(7/15)
Circle_4(8/15)
Rotation_1(9/15))
Rotation_2(10/15)
Rotation_3(11/15)
SHM_01(12/15)
SHM_02(13/15)
SHM_03(14/15)
SHM_04(15/15)
image ผู้สอน
อ.พิสิฏฐ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ติวแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
กมลวรรณ มาวัฒนพงศ์
18/04/2019 14:56

ชอบมากเลยค่ะ

image
ณัฐดนัย ชะอุ่ม
16/03/2018 09:49

โอเคมากๆครับ