pre-test online


โปรโมชั่น


ภาษาอังกฤษ - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สอบเข้า ม. 1 โรงเรียนดัง
เรียนได้วันที่ 26/01/2022
ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,900
View

ภาษาอังกฤษ - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image สอบเข้าเตรียมฯ Vocab ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,000
View
image สอบเข้าเตรียมฯ Grammar ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 23 ม้วน 50 3,000
View
image ติวเข้มสอบเข้าเตรียมฯ
เรียนได้วันที่ 28/07/2021
ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,900
View
image โค้งสุดท้ายสอบเข้าเตรียมฯ
เรียนได้วันที่ 29/09/2021
ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 15 ชั่วโมง 0 นาที 20 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,000
View
image pack สอบเข้าเตรียมฯ V.G.
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,500
image pack สอบเข้าเตรียมฯ ติวเข้ม + โค้ง
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,410
image pack สอบเข้าเตรียมฯ (ครบทุกคอร์ส)
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
10,315

ภาษาอังกฤษ - TCAS (GAT, กสพท. อังกฤษ)

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image TCAS Vocab ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 3,000
View
image TCAS Grammar ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 36 ชั่วโมง 0 นาที 46 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 28 ม้วน 50 3,000
View
image ติวเข้ม TCAS
เรียนได้วันที่ 25/08/2021
ครูเบิร์ด (อาจารย์ภูมิ เสริมสรรพสุข) 30 ชั่วโมง 0 นาที 39 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,900
View
image pack TCAS V.G.
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
5,500

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.