โปรโมชั่น


เคมี - ม.1, ม.2

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image CHEM S.1 ม.ต้น อ.ดร.มูฮำหมัด 30 ชั่วโมง 0 นาที 36 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View
image CHEM S.2 ม.ต้น อ.ดร.มูฮำหมัด 30 ชั่วโมง 0 นาที 36 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 6,000
View
image pack เคมี ม.ต้น
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
8,100

เคมี - ม.3

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image CHEM ตะลุยโจทย์กำเนิดวิทย์และมหิดลวิทย์ อ.ดร.มูฮำหมัด 35 ชั่วโมง 0 นาที 42 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 5,200
View

เคมี - ม.ปลาย

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image CHEM 1 (โครงสร้างอะตอม) อ.ดร.มูฮำหมัด 10 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image CHEM 2 (ตารางธาตุ1-2) อ.ดร.มูฮำหมัด 18 ชั่วโมง 0 นาที 22 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 2,700
View
image CHEM 3 (พันธะเคมี) อ.ดร.มูฮำหมัด 16 ชั่วโมง 0 นาที 21 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,400
View
image CHEM 4 (ปริมาณสารสัมพันธ์1-2) อ.ดร.มูฮำหมัด 22 ชั่วโมง 0 นาที 26 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 3,100
View

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.