อังกฤษ - ประถม

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
Vocab ประถม ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 3,600
View
Grammar ประถม ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
ตะลุยโจทย์อังกฤษเข้า ม.1 รร.ดัง ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,500
View
โค้งสุดท้ายเข้า ม.1
เรียนได้วันที่ 13/01/2020
ครูพลอย 10 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View

อังกฤษ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ปรับพื้น ม.ต้น ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 3,600
View
Grammar ม.ต้น 1 ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,600
View
Grammar ม.ต้น 2
เรียนได้วันที่ 13/01/2020
ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 3,600
View
Reading&Vocab เจาะเกราะการอ่านและคำศัพท์ ม.ต้น ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,600
View
สรุปGrammar เข้า ม.4 ครูพลอย 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 2,900
View
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ เข้าเตรียมอุดม ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 4,500
View
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดม
เรียนได้วันที่ 13/01/2020
ครูพลอย 10 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View

อังกฤษ - ม.ปลาย

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
ปรับพื้น ม.ปลาย ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
Grammar ม. ปลาย ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 3,600
View
เคล็ดลับข้อสอบ Error ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
Roots of Words & Idioms (สุดยอดรากศัพท์และสำนวน) ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 4,500
View
เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
เทคนิคการเขียน Writing ขั้นเทพ ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 5,500
View
Vocab for Admission ครูพลอย 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 2,900
View
Grammar For Admission ครูพลอย 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 11 ม้วน 50 2,900
View
ตะลุยโจทย์ GAT ENG ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View
โค้งสุดท้าย GAT
เรียนได้วันที่ 13/01/2020
ครูพลอย 12 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,900
View
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View
โค้งสุดท้าย 9 สามัญ
เรียนได้วันที่ 13/01/2020
ครูพลอย 12 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 1,900
View