โปรโมชั่น


อังกฤษ - ประถม

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image Vocab ประถม ครูพลอย 22 ชั่วโมง 0 นาที 28 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 3,600
View
image Grammar ประถม ครูพลอย 21 ชั่วโมง 0 นาที 27 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
image ตะลุยโจทย์อังกฤษเข้า ม.1 รร.ดัง ครูพลอย 21 ชั่วโมง 0 นาที 27 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,500
View
image โค้งสุดท้ายเข้า ม.1 ครูพลอย 9 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
image pack ภาษาอังกฤษ ประถม
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
6,580
image pack ภาษาอังกฤษ ประถม + ตลุยโจทย์
*วันหมดอายุเริ่มนับตั้งแต่เปิดคอร์สนั้นๆ
10,760

อังกฤษ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ปรับพื้น ม.ต้น ครูพลอย 26 ชั่วโมง 0 นาที 32 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 3,600
View
image Grammar ม.ต้น 1 ครูพลอย 23 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
image Grammar ม.ต้น 2 ครูพลอย 23 ชั่วโมง 0 นาที 29 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
image Reading&Vocab เจาะเกราะการอ่านและคำศัพท์ ม.ต้น ครูพลอย 25 ชั่วโมง 0 นาที 31 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
image สรุปGrammar เข้า ม.4 ครูพลอย 12 ชั่วโมง 0 นาที 15 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 2,900
View
image ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ เข้าเตรียมอุดม ครูพลอย 25 ชั่วโมง 0 นาที 31 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 4,500
View
image โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดม ครูพลอย 7 ชั่วโมง 0 นาที 11 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,500
View

อังกฤษ - ม.ปลาย

คอร์ส ผู้สอน เวลาสอนทั้งหมด เวลาเรียน
ให้เพิ่ม 20-30%
อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
image ปรับพื้น ม.ปลาย ครูพลอย 25 ชั่วโมง 0 นาที 31 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,600
View
image Grammar ม. ปลาย ครูพลอย 29 ชั่วโมง 0 นาที 35 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 3,600
View
image Vocab for Admission ครูพลอย 19 ชั่วโมง 0 นาที 23 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 12 ม้วน 50 2,900
View
image Grammar For Admission ครูพลอย 13 ชั่วโมง 0 นาที 16 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 11 ม้วน 50 2,900
View
image ตะลุยโจทย์ GAT ENG ครูพลอย 25 ชั่วโมง 0 นาที 31 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View
image โค้งสุดท้าย GAT ครูพลอย 10 ชั่วโมง 0 นาที 12 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,900
View
image ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ครูพลอย 27 ชั่วโมง 0 นาที 33 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View
image โค้งสุดท้าย 9 วิชาสามัญ ครูพลอย 8 ชั่วโมง 0 นาที 10 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,900
View

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.