อังกฤษ - ประถม

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
Grammar สรุปเข้า ม.1 ครูพลอย 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 9 ม้วน 50 2,900
View
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 รร.ชื่อดัง ครูพลอย 16 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 3,500
View

อังกฤษ - ม.ต้น

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
Early Grammar 1 (Early Junior) ครูพลอย 16 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,900
View
Early Grammar 2 (Upper Junior) ครูพลอย 19 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 10 ม้วน 50 2,900
View
Early Grammar 3 (Intermediate Junior) ครูพลอย 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,900
View
Early Vocabulary ครูพลอย 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,900
View
Advanced Vocabulary (Vocab ขั้นเทพ) ครูพลอย 18 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,900
View
Reading ขั้นต้น ครูพลอย 15 ชั่วโมง 0 นาที 3 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 8 ม้วน 50 2,900
View
Reading ขั้นเทพ (Advanced Reading) ครูพลอย 33 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 19 ม้วน 50 4,500
View
โค้งสุดท้ายสรุป Grammar เข้า ม.4 ครูพลอย 9 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 5 ม้วน 50 1,500
View
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 ครูพลอย 21 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 4,500
View

อังกฤษ - ม.ปลาย

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
Top Grammar 1 ครูพลอย 26 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 14 ม้วน 50 3,500
View
Top Grammar 2 ครูพลอย 20 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 3,500
View
เคล็ดลับข้อสอบ Error ครูพลอย 28 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,500
View
Roots of Words & Idioms (รากศัพท์และสำนวน) ครูพลอย 37 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,900
View
Top Vocab 1000 words ครูพลอย 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,500
View
เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ ครูพลอย 26 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 3,500
View
เทคนิคการเขียน Writing ขั้นเทพ ครูพลอย 28 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 5,500
View
English GAT the Winner ครูพลอย 35 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ครูพลอย 37 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 24 ม้วน 50 4,500
View