วิทยาศาสตร์ - ป.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 1 (62) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 3,600
View
วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 2 (62) ครูป้อม 23 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 20 ม้วน 50 3,600
View

วิทยาศาสตร์ - ป.5

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1 (62) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 13 ม้วน 50 3,600
View
วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 2 (62) ครูป้อม 28 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 33 ม้วน 50 4,500
View

วิทยาศาสตร์ - ป.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
วิทยาศาสตร์ ป.6 Fundamental(พื้นฐาน) (60) ครูป้อม 22 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 11 ม้วน 50 4,000
View

วิทยาศาสตร์ - เตรียมสอบเข้า ม.1

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 1 (60) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View
วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 2 (60) ครูป้อม 32 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 16 ม้วน 50 4,500
View
วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 3 (60) ครูป้อม 34 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,800
View
วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 4 (62) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 43 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์เข้มข้น ป.6 สอบเข้า ม.1 (61) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 15 ม้วน 50 4,500
View

วิทยาศาสตร์ - สอบแข่งขัน (สสวท. / สพฐ.) ป.4-5

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
แข่งขันระดับประถม ทักษะกระบวนการ (62) ครูป้อม 32 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 28 ม้วน 50 4,500
View
แข่งขันระดับประถม ฟิสิกส์ (61) ครูป้อม 36 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 4,500
View
แข่งขันระดับประถม เคมี (62) ครูป้อม 29 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 19 ม้วน 50 4,500
View
แข่งขันระดับประถม ชีวะ (62) ครูป้อม 40 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 58 ม้วน 50 4,500
View
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (61) ครูป้อม 34 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 17 ม้วน 50 4,500
View

วิทยาศาสตร์ - สอบแข่งขัน (สสวท. / สพฐ.) ป.6

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
สรุปเข้มประถมปลาย ครูป้อม 40 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 33 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบแรก step 2) (62) ครูป้อม 28 ชั่วโมง 0 นาที 5 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 21 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบแรก step 1) (62) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 31 ม้วน 50 4,500
View
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบสอง) (61) ครูป้อม 18 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 6 ม้วน 50 3,600
View
ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบเขต) (60) ครูป้อม 20 ชั่วโมง 0 นาที 4 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 11 ม้วน 50 3,000
View
ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบประเทศ) part 1 (61) ครูป้อม 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View
ตะลุยโจทย์ สพฐ.วิทย์ ป.3-ป.6 (รอบประเทศ) part 2 (61) ครูป้อม 8 ชั่วโมง 0 นาที 2 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 4 ม้วน 50 1,200
View

วิทยาศาสตร์ - เตรียมสอบเข้า ม.4

คอร์ส ผู้สอน เวลาเรียนทั้งหมด เวลาเรียนที่ให้เพิ่ม อายุคอร์ส จำนวนม้วน ค่าจัดส่ง ราคา
Pre-MWIT มหิดล ครูป้อม 40 ชั่วโมง 0 นาที 8 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 23 ม้วน 50 5,400
View
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 KVIS + MWIT (รอบแรก) (60) ครูป้อม 36 ชั่วโมง 0 นาที 7 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 6,200
View
Gifted Sci Level 1 : ชีววิทยา (60) ครูป้อม 30 ชั่วโมง 0 นาที 6 ชั่วโมง 0 นาที 180 วัน 18 ม้วน 50 5,400
View