image

อ.อรรณพ

ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

อาจารย์อรรณพ มุ่งมั่นทุ่มเทในการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญกับการสอนการค้นคว้ารวบรวมและพัฒนาเนื้อหาจนเป็นที่รู้กันว่าเป็นการรวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ครบถ้วนและครอบคลุมที่สุด ทางโรงเรียนจะสืบสานเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์อรรณพในการดำเนินการเรียนการสอนพร้อมกับพัฒนาทั้งเนื้อหาและหลักสูตรสืบไป

ประวัติผู้สอน

- โรงเรียนอนุบาลชนานันท์
- เข้ารับการศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
- สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
- สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เป็นที่ 1
- Entrance ติดวิศวกรรมจุฬา ตั้งแต่ ม.4
- Entrance ติดวิศวกรรมจุฬา ได้เป็นที 2 ของประเทศ ตั้งแต่ ม.5 โดยห่างจากที่ 1 เพียง 1 คะแนน
- Entrance'40 ได้ 428 จาก 500 คิดเป็น % ที่ 1 ของประเทศ
- อดีตตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกที่ประเทศรัสเซีย

ตัวอย่างการสอนบางส่วน

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

คณิตศาสตร์ Entrance (PAT1)

แนวทางการลงคอร์ส

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.