image

029011 - ม.6 Ent-1 (A, B, E)

5,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
112 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 23 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
แนะนำคอร์สเรียน

รายละเอียดคอร์ส
(สรุปทบทวน แบบ A – B – E)

 • เวกเตอร์
 • เคลื่อนที่แนวตรง
 • แรง มวล กฎนิวตัน
 • โพรเจ็กไทล์
 • เคลื่อนที่แนววงกลม
 • สภาพสมดุล (สมดุลกล)
 • งานและพลังงาน
 • โมเมนตัม
 • การเคลื่อนที่แบบหมุน
 • สมบัติเชิงกลของสาร (ของแข็ง & ของเหลว)
 • ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
 • ซิมเปิลฮาร์มอนิก
จำนวนม้วน
PA01_Measure_Vector(01/36)
PA02_vector_Linear(02/36)
PA03_Linear(03/36)
PA04_Linear(04/36)
PA05_Linear(05/36)
PA06_Linear_Newton(06/36)
PA07_Newton(07/36)
PA08_Newton(08/36)
PA09_Newton(09/36)
PA10_Newton_Equilibrium(10/36)
PA11_Equilibrium(11/36)
PA12_Equilibrium_work(12/36)
PA13_work(13/36)
PA14_work(14/36)
PA15_Momentum(15/36)
PA16_Momentum(16/36)
PA17_Momentum_Projectile(17/36)
PA18_Projectile(18/36)
PA19_Projectile_Circle(19/36)
PA20_Circle(20/36)
PA21_Circle(21/36)
PA22_Circle(22/36)
PA23_Rotation(23/36)
PA24_Rotation(24/36)
PA25_Rotation(25/36)
PA26_SHM(26/36)
PA27_SHM(27/36)
PA28_SHM_Solid(28/36)
PA29_Solid_Liquid(29/36)
PA30_Liquid(30/36)
PA31_Liquid(31/36)
PA32_Liquid(32/36)
PA33_Liquid_Gas(33/36)
PA34_Gas(34/36)
PA35_Gas(35/36)
PA36_Gas(36/36)
image ผู้สอน
อ.พิสิฏฐ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ติวแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
บุณยาพร ยิ้มสิริวิบูลย์
04/10/2021 06:23

ดีมากๆๆๆค่ะ สอนเข้าใจมาก แต่คลิปบางทีเสียงมันขาดช่วงไปนิดหนึ่ง;—;

image
ชโลธร สุขญาติ
02/10/2021 01:30

ดีค่ะ

image
นางสาว มัชฌิมา คำยอด
29/07/2021 12:38

สอนดีมากเลยค่ะ

image
ลักษิกา พรหมรุ่ง
28/06/2021 22:15

-

image
ศิระ รักษาคม
31/05/2021 12:10

สอนดีมากมีทั้งเทคนิคและวิธีลัดครับ

image
ธวัลรัตน์ รุ่งกิจธนสาร
12/05/2021 19:26

สอนดีค่ะ

image
พีรญา ภูศรีคชไกร
26/12/2020 08:27

โจทย์เยอะมากๆ ขอบคุณอ.พิสิฏฐ์คร้า^^

image
ณัฐวศา สุวรรณก้อน
11/08/2020 14:17

ดี

image
นพกร แก้วสลับนิล
03/08/2020 11:10

สอนดีมากครับ

image
วรัมพร คชาสกุล
16/06/2020 11:29

สอนดีมากเลยค่ะสูตรลัดทำให้คิดได้ไวมาก

image
รพีพันธ์ ยืนยง
07/06/2020 17:03

????

image
ชนันธร อาสน์สิริ
19/05/2020 09:34

อาจารย์สอนดีมากๆค่ะ

image
อรศิริ สาโรวาท
30/04/2020 21:05

อาจารย์สอนดีมากเลยค่ะ สอนละเอียดโจทย์หลากหลาย

image
อัยรฎา จิรายุวรวิทูร
17/04/2020 11:50

สอนดีค่ะ

image
บวรศักดิ์ เทอดธรรมคุณ
05/04/2020 10:04

-

image
จิตสุภา บุญขาว
22/03/2020 10:26

ละเอียด เข้าใจง่าย

image
กีรติ วิกุล
25/02/2020 00:17

ดีมากครับ เข้าใจมากๆๆ <3<3

image
ณัชชญา ภานิชาภัทร
26/01/2020 15:01

good

image
20/01/2020 17:45

น่าจะเรียนกับอาจารย์แต่แรกค่ะ ไม่น่าไปเสียเวลากับที่อื่นเลย ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ทำให้หนูจากฟิสิกส์ศูนย์ ชอบฟิสิกส์มาได้

image
วรกร นาครัตน์
11/12/2019 14:30

โอเคเลยคับ

image
นายอัฑฒ์สคณ เย็นแจ่ม
08/12/2019 05:33

good

image
ธัญสุดา ใจดี
08/12/2019 03:51

สอนดีค่ะ

image
กรัณย์กร มีภาษณี
28/11/2019 04:16

โจทย์ดีแต่สไตล์การสอนยังธรรมดาครับ

image
อิศรา จูฑะศร
24/11/2019 13:49

z

image
พลรัตน์ ไชยศิริ
15/11/2019 20:22

สุดยอด

image
วรวลัญช์ ธรรมโรจน์
10/11/2019 12:40

เป็นคอร์สที่สอนโจทย์และหลักการทำโจทย์เยอะมาก อาจารย์พิสิฏฐ์ตั้งใจสอนและมีเนื้อหาแน่นมาก คิดว่าน่าจะช่วยในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ค่ะ อยากให้เพิ่มแนวโจทย์ปีล่าสุดของ 9 วิชาด้วยค่ะ

image
กิตติภัค วิบูลเสถียร
17/10/2019 15:53

.

image
ธีรสิทธิ์ คำผิว
11/10/2019 19:17

Dkub

image
เทพพิทักษ์ วิลาลัย
03/09/2019 20:23

ได้ทบทวนเนื้อหารู้แนวคิดวิธีต่างๆที่ทำโจทย์ได้เร็วขึ้น

image
ณฐนนท์ มีแก้ว
26/08/2019 08:34

good

image
พรหมคีรี ตินตะชาติ
23/08/2019 14:26

ดีครับ แต่ช่องเขียนวิธีทำ ควรมากกว่านี้

image
กันต์นที หาญกิจรุ่ง
18/08/2019 14:14


image
ชาคริยา วัชรานุเคราะห์
11/08/2019 20:49

ทบทวนแน่นดีค่ะ

image
ธีรภัทร เนียมหอม
28/07/2019 15:34

มีประโยชน์มากๆครับ อาจารย์สอนละเอียดถึงเนื้อถึงแก่น สุดยอดมากครับ

image
พิชชาภา คุปต์ธรรมสาร
11/07/2019 15:35

ดีค่ะ

image
ณัฐนันท์ จันศิริ
08/06/2019 13:32

ดี

image
รสิกา วิจิตรศิริโชติ
05/06/2019 22:07

สอนละเอียด มีโจทย์ให้ทำเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆ

image
นภัสสร นิลวรรณ
24/04/2019 13:36

lkngw

image
ภูมิพัฒน์ เพ็ชรรัตน์
25/03/2019 17:06

ok

image
รัฐธรรมนูญ ชุณหคันธรส
18/01/2019 08:12

สอนดีมากครับ อยากให้มีโจทย์ง่ายๆเพิ่มเข้ามาครับ เพราะ เดียวทำอันง่ายๆไม่เปน

image
พัฐสุดา รังสีพิพัฒน์
29/11/2018 18:02

อาจารย์สอนละเอียดมากเลยค่ะ ทำให้เข้าใจฟิสิกส์ได้มากขึ้นเลยค่ะ

image
ณัฏฐ์รุจา วัยนิพิฐพงษ์
17/11/2018 22:06

สอนได้เข้าใจ

image
พรพิชชา ตุลยาเดชานนท์
26/10/2018 00:08

สอนได้เข้าใจมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์จริงๆ

image
อลิน รัตนาสิทธิสกุล
30/09/2018 11:56

ดี

image
กัญญาณัฐ อติวณิชกุล
26/09/2018 14:30

เยี่ยม

image
ณัชชา ธาวินพิพัฒน์
25/07/2018 14:04

โจทย์ดีเยอะค่ะ

image
ณัฐรณ พรหมวานิตย์
22/07/2018 13:04

มันมากก

image
กิตติพศ อนันตสุข
25/06/2018 15:25

ดี

image
อภิชญนัณทิ์ ศักดิ์โสภณกุล
17/06/2018 14:27

โจทย์ยาก หลากหลาย และครอบคลุมเนื้อหาดีค่ะ

image
นางสาวเบญจรัตน์ ฉัตรวงศ์วาน
29/04/2018 13:11

เร็วไปหน่อย

image
ชวัลนุช ผลดีเยี่ยม
10/01/2018 22:41

-

image
นายพิชเญศ ปัตลา
19/12/2017 03:56

nice

image
ภาณุวัฒน์ นนท์ตุลา
15/12/2017 15:11

-

image
อรดา อินต๊ะวัย
20/11/2017 16:25

ชอบมากค่ะ คุณครูสอนให้เข้าใจตั้งแต่รากฐานไปจนถึงการประยุกต์โจทย์

image
พิชาภรณ์ เทอดธรรมคุณ
12/11/2017 13:04

โดยรวมดีค่ะแต่บางครั้งชอบขึ้นว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่

image
วรัทย์ริษา พัฒนอภิวสุ
11/10/2017 15:56

ดีค่ะ ชอบมากๆ อาจารย์สอนละเอียดเข้าใจดีค่ะ

image
อัคริยา แจ่มศรี
15/08/2017 04:13

อาจารย์สอนดีมากๆค่ะ หนูรักอาจารย์นะคะ

image
นายสหัสวรรษ อุดรสาร
05/08/2017 14:27

ดีมากครับแต่ ถ้ามีเฉลยสำหรับข้อที่ยังไม่ได้เฉลยจะดีมากครับ

image
อัญรัตน์ สว่างทอง
02/08/2017 10:30

ดีมากค่ะ แต่ช้าไปบ้างในบางจุด

image
ปิยพร พรสินศิริรักษ์
30/07/2017 03:52

fgfdg

image
วิศรุต พรหมหาญ
19/07/2017 01:48

สอนดีครับ เคยไปนั่งเรียนสดคอร์สนี้ ไม่คิดว่าจะได้เป็นนักเรียนในวิดีโอ ก็ยังประทับใจเหมือนเดิม เพราะสอนละเอียด

image
นายนพวิชญ์ แก้วสลับนิล
20/06/2017 17:27

ดีมากกกกกก แต่ชม.ไม่พอทำไงได้บ้างครับ

image
นาตาลี บู่ซัน
12/06/2017 15:32

ดีคะ