image

ANX551 - ม.5 เทอม 1

7,900 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
86 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 18 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
365 วัน
รายละเอียดคอร์ส
สอนตามเนื้อหาและหนังสือที่ อาจารย์อรรณพ วางโครงสร้างหลักสูตรไว้เพิ่มโจทย์แนวใหม่ๆให้น้องๆตามข้อสอบปีใหม่ๆทัน

  • ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล 
  • ฟังก์ชั่นลอกการิทึม 
  • ฟังก์ชั่นตรีโกณ 
  • ตรีโกณมิติ 
  • การประยุกต์เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ

จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/32
ม้วนที่ 2/32
ม้วนที่ 3/32
ม้วนที่ 4/32
ม้วนที่ 5/32
ม้วนที่ 6/32
ม้วนที่ 7/32
ม้วนที่ 8/32
ม้วนที่ 9/32
ม้วนที่ 10/32
ม้วนที่ 11/32
ม้วนที่ 12/32
ม้วนที่ 13/32
ม้วนที่ 14/32
ม้วนที่ 15/32
ม้วนที่ 16/32
ม้วนที่ 17/32
ม้วนที่ 18/32
ม้วนที่ 19/32
ม้วนที่ 20/32
ม้วนที่ 21/32
ม้วนที่ 22/32
ม้วนที่ 23/32
ม้วนที่ 24/32
ม้วนที่ 25/32
ม้วนที่ 26/32
ม้วนที่ 27/32
ม้วนที่ 28/32
ม้วนที่ 29/32
ม้วนที่ 30/32
ม้วนที่ 31/32
ม้วนที่ 32/32
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
อัจฉราภา ลิปิการถกล
17/01/2021 22:50


image
ด.ญ.ณัฐกฤติยา วิจิตร
05/12/2020 08:26

สอนเข้าใจง่าย

image
ชนิตา ไทรไกรกระ
04/12/2020 19:02

อาจารย์อรรณพสอนดีมากๆเลยค่ะ

image
กวินชฎา โปรยานนท์
22/11/2020 20:52

????

image
นางสาวฐิตินันท์ อินทโช
01/11/2020 17:06

ดีค่ะ

image
สุบรรหาร อินณรงค์
10/10/2020 19:32

ดีครับ

image
พรชนิตว์ กวีวัฒนะภักดี
06/10/2020 21:09

ดีค่า

image
กันต์กมล พงษ์พูล
16/09/2020 22:38

คิดว่าน่าจะมีชื่อเรืองที่สอนกำกับไว้ในแต่ละคลิปให้หน่อยค่ะ

image
กฤติธี เพ็ชร์สุกใส
15/09/2020 20:04

ดีครับ

image
13/09/2020 21:28

ดีมากค่ะ

image
กฎปิยราช ชนะสิทธิ์
01/09/2020 18:07

-

image
จิตสุภา ไกรถาวร
27/07/2020 15:07

ดีมากเลยค่ะ

image
ณฐอร แก้วพวงงาม
17/07/2020 16:17

ดี

image
วรันธร วรยศอำไพ
20/06/2020 10:47

เร็วไปค่ะ

image
มรรษกร เอื้อโสภณ
13/06/2020 12:41

-

image
สิริกร คงสินธ์
12/06/2020 23:05

เข้าใจง่าย

image
ณัชพล โสตศิริ
06/06/2020 14:05

ดีครับ

image
อิสระ บัวบาน
06/06/2020 11:18

ดีครับ

image
บุญญาณี ไชยยงค์
04/06/2020 15:11

-

image
ณฐพร ธรรมโสภารัตน์
01/06/2020 16:29

อาจารย์สอนให้มองโจทย์เป็น เปลี่ยนคนที่ไม่เก่งเลขให้ทำโจทย์เลขได้

image
กฤตภาส นิติกรไชยรัตน์
28/05/2020 09:11

-

image
ธัญรดา ศรีคำ
27/05/2020 02:09

อาจาร์ยสอนดีมากๆค่ะ เกิดความเข้าใจจริงๆ นำไปประยุกต์ได้

image
มธุรดา วงศ์ภักดี
26/05/2020 20:34

สอนดีมากๆๆๆๆค่ะ เข้าใจมากๆ ไม่รู้จะติอะไรค่ะ

image
ศศิกาญจ์ ชนกจตุรภัทร
10/05/2020 12:04

สอนดีค่ะ

image
วิศรุต มนะเกษตรธาร
09/05/2020 00:17

อาจารย์สอนดีมากๆค่ะ มีวีธีการเน้นแนวข้อสอบ สอนให้ฝัน ที่ไม่กล้าฝันเป็นค่ะ

image
พีรดา เตติรานนท์
06/05/2020 18:18

ดีมากค่ะ แนะนำๆ

image
พสิษฐ์ เดชภพ
05/05/2020 13:38

อาจารย์สอนเข้าใจดี ละเอียดดีมากครับ

image
รินรดา สุขพิพัฒนามงคล
01/05/2020 23:21

ดีค่ะ

image
นางสาวชนัญญ์พิมล ชุนเชาวฤทธิ์
29/04/2020 10:19

ดี

image
วิยะดา เตสยานนท์
25/04/2020 15:27

good

image
ปริภาดา คงเมือง
24/04/2020 13:30

เวลาเร่งความเร็วจะชอบค้างค่ะ

image
ณัฐนันท์ ชวะโนทัย
24/04/2020 11:19

-

image
ปุญญิสา หาญกิจรุ่ง
22/04/2020 15:42

สอนดี เข้าใจ โจทย์เยอะ บางตรั้งยังงงๆนิด

image
สุวโรจน์ มาจันทร์
21/04/2020 08:15

nice

image
Sitanan Makrungruengkrai
20/04/2020 14:09

อาจารย์สอนดี สอนละเอียด เข้าใจง่าย แต่บางครั้งก็มีการบ้านเยอะไปนะทำไม่ทัน

image
สุทธา ไพทยะทัต
19/04/2020 11:51

ครูอรรณพสอนดีมากๆครับมีโจทย์เยอะสอนเข้าใจมากกกกก

image
นภัสนันท์ มุ่งจิตวิศวกร
15/04/2020 09:49

อาจารย์สอนดีค่ะ

image
ชมบงกช หล่อประพันธ์
12/04/2020 21:54

ยังมีหน้าที่ในหนังสือไม่ตรงกับที่อาจารย์พูดอยู่ เเละที่จดของบางเล่มก็น้อยมากๆ

image
อาดัม ประทีป ณ ถลาง
11/04/2020 13:35

สอนละเอียด โจทย์เยอะดีครับ

image
ศิวกร ญาณทศศิลป์
11/04/2020 13:07

ดีมากครับ

image
รวิชญ์ เล็กอุทัย
08/04/2020 10:21

สอนเข้าใจดีครับ

image
ขวัญกมล โลหะศิริภากรณ์
04/04/2020 14:58

d

image
ธรรมชาติ เนตรสุวรรณ
02/04/2020 12:47

ดีมากกกก

image
เบญญาภา หมาดดำ
31/03/2020 20:32

ดีคะ

image
ณรัช จริยานุพัฒนกุล
31/03/2020 13:07

ดีมากค่ะ

image
วิชญาพร ขอนดอก
25/03/2020 16:59

บางทีเสียงก็หายค่ะ

image
ธิติ ฉวีกุลมหันต์
22/03/2020 11:06

ดี

image
มานิตา ลิ้มอุดมพร
17/03/2020 09:06

สอนดีค่ะ

image
รวิภา ธัญยนพพร
09/03/2020 16:08

สอนได้เข้าใจง่ายมากเลยค่ะ

image
สุชญา ตัณทวิวัฒน์
19/12/2019 17:45

-

image
ชนกกานต์ เปรมนนท์
01/12/2019 15:18

-

image
ธัญญลักษณ์ กาญจนบัตร
29/10/2019 19:07

อาจารย์สอนเข้าใจดีค่ะ

image
ปณิดา ประยูรสุนทร
26/10/2019 14:37

อ.สอนดีมากๆเลยค่า ระบบการเรียนก็เสถียร

image
สิริรัตน์ พยมพฤกษ์
15/10/2019 20:52

อ.สอนเข้าใจมากๆค่ะะะ

image
วรณัน จันทรจุติ
22/09/2019 16:08

ดีแล้วค่ะ

image
บุณยกร รัฐสมุทร
20/09/2019 00:40

SDFASD

image
วริยา ชนกิจโกศล
12/09/2019 20:58

ดีมากๆค่ะ

image
บุณณดา ลิ้มจิตสมบูรณ์
01/09/2019 01:04

good

image
ณภัทร ตุลกิจจาวงศ์
19/08/2019 21:17

knkn

image
วิทิตา ศราวณะวงศ์
18/08/2019 21:21

เข้าใจง่ายค่ะ

image
จิศรารัตน์ สาลีทอง
11/08/2019 13:41

-

image
ณัฐสุรางค์ โมตา
06/08/2019 00:36

อาจารย์annopสอนดีค่ะ เรียนไปคิดถึงท่านไปด้วย ก็ได้แต่คิดว่าทำไมคนเก่งๆคนดีๆแบบนี้ต้องมาจากพวกเราไปเสียก่อน หากท่านอยู่คงทำประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างเลยทีเดียว บุคลากรดีๆแบบนี้ควรเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่ง แต่หนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ ที่หนูเรียนไม่ทันแล้วต้องมาขอชั่วโมงเรียนเพิ่มถึง2รอบ แล้วตอนนี้ก็ยังเรียนไม่จบอีก ตอนนี้รู้สึกผิดมาก หนูสัญญานะคะว่าคอร์สต่อไปจะเรียนให้จบ แต่ที่หนูเรียนคอร์สนี้ไม่จบสักทีเพราะหนูติดะธุุระจริงๆนะคะ ขึ้นม.5มา งานเยอะมาก เรียนยากมากด้วย แต่ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะที่ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างนี้

image
ณัชชญา ภานิชาภัทร
21/07/2019 07:11

good

image
ภูมิพัฒน์ บุณโยทยาน
28/06/2019 19:57

ดีมากครับ

image
นายพชรพล นิมิตสถาพร
07/06/2019 16:04

ควรมีสูตรรวมทั้งหมดท้ายเล่มจะดีมากครับ

image
ศุภณัฐ เมฆรุ่งเรืองไกร
04/05/2019 09:31

สอนดีครับ

image
ภัทรสิริ มงคลสวัสดิกุล
03/05/2019 12:34

สอนดี เข้าใจง่าย

image
ปิยากร กีปทอง
01/05/2019 10:02

เนื้อหาครบถ้วน

image
ยลรดี สุบรรณภาส
22/04/2019 08:51

สอนเข้าใจง่าย

image
นส.ศรัญฎา ถนอมวาจามั่น
15/04/2019 16:16

อธิบายละเอียดมากค่ะ

image
พริศรา ศรีธนางกูร
08/04/2019 18:22

โจทย์เยอะดีค่ะ

image
อิฏฐาพร มณีเนตร
04/04/2019 17:48

dee

image
Theeraphong Sricharoen
11/12/2018 15:48

อ.สอนดีมากครับ มีเทคนิคให้เยอะเลยครับ ถ้าตั้งใจฝึกทำแบบฝึกผมว่าคะแนนสอบ 80UP แน่ครับ

image
พีรพัฒน์ จตุภัทรเสนี
13/11/2018 19:02

ดีมากครับ อาจาร์ยสอนครบทุกจุด ละเอียดมาก

image
ณัฐพร ฉงวน
06/11/2018 18:26

.

image
พัชรวลัย ขุนพิทักษ์
04/11/2018 10:02

ดีมาก

image
วาริศ ยุทธิวัฒน์
09/09/2018 12:42

โอเคครับ

image
อติกันต์ ทะนงศักดิ์สกุล
18/08/2018 13:20

ดีมากครับ

image
กัญญ์ธรรม ถังทอง
15/08/2018 12:13

ดีมาก

image
ณฐินี สินรัชตานันท์
02/08/2018 21:43

ดีค่ะ

image
พิมพ์ญาดา ธีระนิธิ
30/06/2018 20:45

-

image
วิชช์ยธิป เสถียรรัมย์
29/04/2018 14:22

อ.อรรณพสอนดีและสอนเข้าใจมากครับ ชอบมากๆเลยครับ

image
โชติรวี สุระวาศรี
29/04/2018 09:14

ชอบมากครับ เข้าใจมากขึ้นครับ

image
ธันยพร เชี้ยบุญคณา
19/04/2018 22:02

เนื้อหาครบและละเอียดดีมากๆค่ะ

image
แวววรรณ ศุภธนะอนันต์
02/04/2018 09:07

-

image
กวิตา จันทรพลพันธ์
31/10/2017 15:18

very good

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.