image

ANX205 - ม.2 เทอม 2

3,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
39 ชั่วโมง 30 นาที แถมฟรี 8 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
  • ทฤษฎีบทพิธากอรัส
  • การแยกตัวประกอบของพหุนาม ม.2
  • สมการกำลังสอง ม.2
  • สมการตัวแปรเดียว ม.2
  • การแปรผัน
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/17
ม้วนที่ 2/17
ม้วนที่ 3/17
ม้วนที่ 4/17
ม้วนที่ 5/17
ม้วนที่ 6/17
ม้วนที่ 7/17
ม้วนที่ 8/17
ม้วนที่ 9/17
ม้วนที่ 10/17
ม้วนที่ 11/17
ม้วนที่ 12/17
ม้วนที่ 13/17
ม้วนที่ 14/17
ม้วนที่ 15/17
ม้วนที่ 16/17
ม้วนที่ 17/17
image ผู้สอน
อ.อรรณพ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ภูมิชนก เวชกุล
12/10/2019 16:26

สอนดีมาก สอนเข้าใจ ทำข้อสอบที่ รร ได้ง่ายขึ้น

image
เด็กชายเซนเดน สิดล สแปทเชิทส์
08/10/2019 08:53

very good

image
ลวิตรา สุนทระศานติก
23/09/2019 10:58

ดีค่ะ

image
ภัทรธิดา ภัทราวงศ์
13/07/2019 11:46

-

image
ด.ญ.ณิชากร เอมพรม
09/06/2019 09:09

สอนดีมากเลยคร้าาาา

image
ธภัทรอร ศรีวิบูลย์ชัย
25/05/2019 06:41

ดี

image
อริยะ แก้วลาด
15/05/2019 20:22

อาจาร์สอนได้เยี่ยมมากครับ ชอบมากเลย

image
ธรรมศิริ ชุมตรีนอก
26/04/2019 09:33

สอนเข้าใจครับ

image
เนติ์ธนัฐ โพธิมนต์ตรา
22/04/2019 14:18

jjkjjk

image
พาขวัญ นิ่มโชคชัยรัตน์
11/04/2019 14:19

สอนดีมาก ให้เคล็ดลับ เเต่สอนเร็วไปหน่อย

image
วิศัลย์ศยา กุลละทำเนียบ
11/04/2019 09:21

คุณครูสอนเข้าใจมากค่ะ สอนเป้นขั้นเป็นตอน ให้ทำแบบฝึกหัดเยอะค่ะ

image
ภาณุวิชญ์ จิรฐิติพงศ์
09/04/2019 07:51

สอนเข้าใจดี

image
ด.ช.พงศ์วิทย์ เพชรล้ำ
07/04/2019 17:46

ครูสอนดีมากครับ

image
จิดาภา เนตรแก้ว
21/03/2019 13:31

คุณคูรมีความตั้งใจสอนดีมาก และสอนให้เข้าใจได้งายและละเอียดดี

image
ญาดา เรืองฤทธิ์
15/03/2019 13:04

-

image
ภาทัต สุภบรรเจิด
10/03/2019 09:16

ดีมาก

image
วริษา มิมำพันธ์
05/03/2019 10:48

สอนดีมากค่ะ

image
taksaporn ungtrakul
27/02/2019 22:43

ดีมากเลยค่ะ เรียนแล้วรู้เรื่อง เพิ่มเกรดที่โรงเรียน

image
ปภาณิน ชุ่มเชื้อ
11/02/2019 11:28

...........

image
nunnicha phirungkapora
04/02/2019 17:18

ไม่มี

image
นภัสนันท์ ลิ้มเจริญ
01/02/2019 14:58

good

image
Napat Pankaew
27/01/2019 15:45

lol idk

image
ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์
19/01/2019 22:17

อาจารย์สอนเข้าใจมากๆครับ

image
ชัญญา ฐาปนวงศ์เวช
15/01/2019 20:26

ดี

image
ชณิสรา เลอมานกุล
15/01/2019 19:29

สอนดี มีโจทย์ให้ทำเยอะ

image
บวรวิชญ์ เตชะวรกุล
08/01/2019 20:57

สอนดีครับ

image
เจียระไน พันธุ์พฤกษ์
20/12/2018 06:40

เยี่ยม

image
อภิวัฒน์ เสนาภักดี
09/12/2018 13:18

สนุก

image
จีรดา ทักษิณ
25/11/2018 16:59

ดีค่ะ

image
ธัญวรัตน์ เจตน์มงคลรัตน์
23/10/2018 19:53

ดี

image
ณฐพล สิริกิจจานุวัฒน์
23/10/2018 13:51

ดีมาก

image
ญาโณทัย กลื่นจันทร์หอม
22/10/2018 11:55

สะดวกในการเรียนไม่ต้องเดินทาง เข้าใจง่าย

image
Perada Chimprabha
21/10/2018 09:26

สอนดีมากเลยค่ะ

image
Tapussachon Isariyavuth
18/10/2018 13:56

มีเนื้อหาและแบบฝึกหัดที่ช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้มากขึ้น และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

image
ธัญญพร รักสมบัติ
17/10/2018 20:41

มีการสอนที่ดี เนื้อหาตรงตามที่เรียน เหมือนคอร์สที่เคยลงเรียน

image
ด.ญ.พันธิตรา พฤทธิกานนท์
17/10/2018 20:29

c:

image
นนทพัทธ์ มหาพรหมรักษ์
14/10/2018 14:35

very good

image
อิสรีย์ ศรีมุนินทร์นิมิต
02/10/2018 10:39

ควรให้ระยะเวลาเรียนเเละเเบบฝึกหัดเพิ่ม

image
อภิวิชญ์ ประจักษ์แสงสิริ
19/08/2018 19:58

อาจารย์สอนดีมาก

image
ณฐอร แก้วพวงงาม
09/06/2018 16:10

สอนเข้าใจง่ายมากๆ

image
เปรมปุณย์ เอกวานิช
02/06/2018 19:26

อาจารย์สอนได้เข้าใจดี เข้าใจง่าย และสนุก

image
จินดาภา วีระวนิชกุล
21/05/2018 17:27

ทำให้เรียนที่โรงเรียนเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะ

image
ธัญพิสิษฐ์ เสถียรกิจการชัย
09/05/2018 13:44

ดีมากครับ

image
ธนบดี ผาตินาวิน
11/04/2018 14:03

-

image
สิริภัทร แม็คเคนนา
01/04/2018 09:54

ดีมากครับ

image
นฤภร ผานิตกุลวัฒน์
28/03/2018 09:36

สอนเข้าใจดีค่ะ

image
อนัตตา เกตุบุญเลี้ยง
26/03/2018 23:43

เข้าไม่ค่อยได้

image
ณัฐนันท์ ชวะโนทัย
21/03/2018 19:53

ดีมาก

image
สิริกาย พรหมทอง
15/03/2018 17:45

:D

image
ธัญยธรณ์ ธิติธนากร
15/03/2018 11:25

คุณครูสอนละเอียดมากค่ะ >///< วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ง่ายไปเลยค่ะ ^-^

image
พิริยากร วิเวก
13/03/2018 20:31

เนื้อหาดีค่ะ เขัาใจง่าย จะมีบางช่วงที่เร็วไปนิดแต่ก้พยายามตามให้ทัน รวมแล้วก้ดีมากค่ะ

image
พิมพ์พศิกา วงษ์ศรีแก้ว
19/02/2018 17:27

สอนรู้เรื่องค่ะ

image
วธูสิริ ลิ้มวัฒนา
14/02/2018 19:45


image
โศภิสรา เก้าเอี้ยน
29/01/2018 22:38

สอนดี รู้เรื่อง

image
กรณ์จิรัสย์ เชื้อสระคู
07/01/2018 20:53

ดีมาก

image
วันวิสา เจตน์มงคลรัตน์
23/12/2017 20:30

สอนเข้าใจดีค่ะ

image
พัณณิตา ม้าทอง
17/12/2017 18:19

-

image
ภูริณัฐ เก่งล้ำเลิศ
16/12/2017 19:01

สอนดีครับ

image
ด.ญ.ญาณิศา พินิจสกุล
11/12/2017 19:02

-

image
ณฤทัย ทองเจริญสุขชัย
01/11/2017 19:21

บางทีเสียงอาจจะเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนเทป

image
ด.ญ.ปัญญ์ จันทราพิพัฒน์
23/10/2017 15:17

-

image
กวิตา จันทรพลพันธ์
16/08/2017 09:26

d

image
สิรวิช ฐิติภูมิเดชา
15/05/2017 09:29

good

image
ด.ช.ณัฐกฤช เมฆไพบูลย์วัฒนา
05/05/2017 10:40

ดีมาก

image
ด.ญ.พิมพ์มาดา พันธ์แสง
17/04/2017 14:40

-