image

029014 - ม.6 ตะลุยโจทย์ 2 (C, D, F)

4,000 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
45 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 9 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
ม.6 ตะลุยโจทย์ 2 (C, D, F)

?คอร์สตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ประยุกต์  แบ่งเป็น 2 คอร์ส

คอร์สนี้ ต้องผ่านการเรียนคอร์สฟิสิกส์ครบทุกแบบมาก่อน (แบบA แบบF) หรือผ่านคอร์ส Entrance มาแล้ว ต้องการฝึกทักษะในการทำโจทย์

-       สรุปเนื้อหาสำคัญๆ ของวิชาฟิสิกส์

-       เน้นการทำโจทย์ประยุกต์ เพื่อให้รู้จักวิเคราะห์

-       โจทย์ข้อสอบ Entrance ข้อสอบพื้นฐานวิศวะ ข้อสอบโอลิมปิก ข้อสอบชิงทุนต่างๆ โจทย์จาก Text หลายเล่มที่นิยมนำมาใช้ในการออกข้อสอบ

-       เพิ่มทักษะการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น


* ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ประยุกต์ 2   เรียนเนื้อหาดังนี้  

(ประยุกต์โจทย์ แบบ C D F)

1. ปรากฏการณ์คลื่น

2. เสียงและการได้ยิน

3. แสง แสงกายภาพ

4. ไฟฟ้าสถิต

5. ไฟฟ้ากระแส

6. แม่เหล็ก ไฟฟ้า

7. ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

8. ฟิสิกส์อะตอม

9. ฟิสิกส์นิวเคลียร์

จำนวนม้วน
L01(1/18)
L02(2/18)
L03(3/18)
L04(4/18)
L05(5/18)
L06(6/18)
L07(7/18)
L08(8/18)
L09(9/18)
L10(10/18)
L11(11/18)
L12(12/18)
L13(13/18)
L14(14/18)
L15(15/18)
L16(16/18)
L17(17/18)
L18(18/18)
image ผู้สอน
อ.พิสิฏฐ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ติวแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
อริศรา จรูญธรรม
05/03/2019 14:18

เป็นคอร์สที่ช่วยให้หนูเข้าใจฟิสิกส์มากขึ้นโดยที่อาจารย์นำโจทย์จากหลากหลายแหล่งโจทย์ซึ่งช่วยให้เราได้มีประสบการณ์มากขึ้นกว่าข้อสอบ ent ทั่วๆไป อาจารย์อธิบายเข้าใจ ละเอียด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีสูตรลัด มีวิธีการคิดวิเคราะห์โจทย์อย่างเป็นเหตุเป็นผล อย่างมีหลักการ หนูชอบและรัก neo physics มากๆๆๆๆค่ะ

image
พัชรพงศ์ เนื้อไม้
05/12/2017 23:23

ชอบวิธีการสอนอาจารย์มากครับ ละเอียดดี

image
ชาวิน คงประสงค์ศิริ
17/06/2017 14:00

ดีครับ