image

020803 - (ม.5-แยกเรื่อง) ซิมเปิลฮาร์มอนิก

1,200 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
10 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 2 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
90 วัน
(ม.5-แยกเรื่อง) ซิมเปิลฮาร์มอนิก
จำนวนม้วน
SHM_01(1/5)
SHM_02(2/5)
SHM_03(3/5)
SHM_04(4/5)
SHM_05(5/5)
image ผู้สอน
อ.พิสิฏฐ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ติวแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
กฤตานน สันทะบุตร
29/06/2019 10:27

สอนดี

image
กิตติพร ไลทา
07/06/2019 20:41

อาจารย์สอนเข้าใจมากครับ

image
พิมญาดา ศรีเฉลิมพลนาวา
31/03/2019 20:14

โดยรวมโอเคค่ะ แต่ภาพและเสียงค่อนข้างแตก

image
พงษ์สรร อัครวงศ์วัฒนา
01/03/2019 12:31

ดีมาก

image
ณหทัย เตชะนิรัติศัย
08/03/2018 20:39

-

image
เศรษฐพงศ์ จันทะทัง
10/07/2017 20:31

ดี

image
พรพิชชา ตุลยาเดชานนท์
14/06/2017 20:11

ดีมากค่ะ